၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံအလြန္တြင္လည္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ ျပင္ဆင္ထားသည္ဟု သိရ

၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာ ခံအလြန္တြင္လည္း အစိုးရဘက္က ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံကို သတ္မွတ္ထားသည့္ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အားလံုးပါ၀င္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးမူေဘာင္သံုးသပ္ျခင္းစသည့္ ကိစၥရပ္ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ပင္လံုညီလာခံအၿပီး ၌ ဆက္လက္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူမ်ားက ဆိုသည္။

‘‘ညီလာခံက်င္းပတာမတိုင္ခင္ေရာ၊ က်င္းပေနဆဲမွာေရာ၊ ညီလာခံက်င္းပၿပီးတဲ့ေနာက္မွာပါ အားလံုးပါ၀င္ေရးမူကို ဆက္ၿပီးေဆာင္ရြက္ဖို႔ဆိုတာ အေျခခံတာျဖစ္တဲ့ အတြက္ ဒါေတြက ဆက္ေတာ့သြားေနရမွာပါပဲ’’ ဟု ပင္လံုအႀကိဳ ျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးလွေမာင္ေရႊက ေျပာသည္။

ဆက္လက္၍ ဦးလွေမာင္ေရႊက ‘‘ညီလာခံက်င္းပၿပီးရင္လည္း ညႇိႏိႈင္းမႈေတြက ဆက္ရွိေနမွာပါ။ Framework ေတြလည္း ထပ္ညႇိႏိႈင္းေနမွာ ဒါေတြက တစ္ခါတည္းပိတ္ထားတာမဟုတ္တဲ့အတြက္ ဒါက Process အေနနဲ႔ပါ။ တစ္ခါတည္းအေသမဟုတ္ဘူး’’ဟု ေျပာသည္။

၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံက်င္းပရန္ လ၀က္ခန္႔သာလိုေတာ့သည့္အခ်ိန္အထိ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ မပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႔အခ်ဳိ႕၏ ညီလာခံတက္ေရာက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ တိက်သည့္ အေျဖထြက္ေပၚျခင္းမရွိေသးေပ။

ညီၫြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ခူးဦးရယ္က NCA မေရးထိုးထားသည့္အဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ ပင္လံု ညီလာခံတြင္ ပါ၀င္ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား တင္ျပေဆြးေႏြးထားၿပီး ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္ UPDJC အစည္းအေ၀း၌ သိရမည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။

‘‘ဒီ Process ဆက္သြားဖို႔ ဒီညီလာခံကတစ္ဆင့္၊ ဒီလမ္းေပါက္ကတစ္ဆင့္ အားလံုးဆက္သြားႏုိင္ဖို႔ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုလည္း တိုင္းရင္းသားေတြဘက္က နားလည္ပါတယ္’’ ဟု ဦးလွေမာင္ေရႊက ဆိုသည္။

၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံသို႔ NCA ေရးထိုးထားသည့္ အဖြဲ႔ရွစ္ ဖြဲ႔ႏွင့္ လက္မွတ္မေရးထိုးထားသည့္ ‘၀’၊  မိုင္းလားႏွင့္ နာဂအဖြဲ႔မ်ား တက္ေရာက္မည္ဟု ေျပာၾကားထားသည္။

7 Day Daily


Leave a Reply