ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီညီလာခံ တက္ေရာက္မည္႕ကုိယ္စားလွယ္ႏွင္႕ေတြ႔ဆုံျခင္း

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ပါတီညီလာခံကို မၾကာမီက်င္းပေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ပါတီသည္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ၊ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္အထိ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးမ်ားက်င္းပၿပီး တိက်ေသာမူဝါဒ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပါတီအဆင့္ဆင့္ကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ၄င္းပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားက ညီလာခံသို႔တက္ေရာက္မည့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားကိုလည္း သတ္မွတ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ထိုေရြးခ်ယ္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ဦးမင္းသိန္းထြန္းအား ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့မႈမ်ားကိုတင္ျပအပ္ပါသည္။

92444279-13082016

ဦးမင္းသိန္းထြန္းမရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရး ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒

• လက္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒တာဝန္ဆို ေတာ့ အရင္ပါတီမွာဘယ္အပိုင္းက႑ ကေန တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္ဆိုတာ သိခ်င္ပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ္က ၂ဝဝ၅ခုႏွစ္မွာ အသင္း ဝင္စျဖစ္ပါတယ္။ ၂ဝဝ၆ခုႏွစ္မွာရပ္ကြက္ အရန္ အမႈေဆာင္ကေနၿပီးေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္ အရန္အမႈေဆာင္ျဖစ္ပါတယ္။၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ မွာ ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္အမႈေဆာင္ျဖစ္ပါတယ္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္မွာ အမ်ားဆႏၵမဲနဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္တြဲ ဖက္အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီ ေနာက္၂ဝ၁၆ခုႏွစ္မွာ အမ်ားဆႏၵနဲ႔ၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠ႒တာဝန္ကိုေပးအပ္ျခင္းခံရပါတယ္။

• ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ကိုရပ္ေက်းအဆင့္ ဆင့္ကေန ေရြးခ်ယ္ခဲ့ရတာဆိုေတာ့ ေရြး ခ်ယ္ခဲ့ပံုေလးကို ေျပာျပေပးပါဦး။
ကြၽန္ေတာ္တို႔ၿမိဳ႕နယ္မွာ ရပ္ကြက္ ၁ဝခုရွိပါတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ေလာက္ ခြဲၿပီး ရပ္ကြက္ေတြကို ကြင္းဆင္းၿပီး ၿမိဳ႕ နယ္ေရြးခ်ယ္ပြဲအတြက္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္း ပါေတြေရာ၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြအတိုင္း ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ေဆာင္ ရြက္တဲ့ေနရာမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီဝင္ ထုေတြက အားတက္သေရာပါပဲ။ၿပိဳင္ဆိုင္ မႈလည္း ျပင္းထန္တဲ့ေနရာေတြလည္းရွိခဲ့ ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီနည္းက်ပါပဲ။ တခ်ိဳ႕ ရပ္ကြက္ေတြဆို ႀကီးတဲ့အတြက္ လူဦးေရ က ၄ဝဝဝဝ ေလာက္ရွိတဲ့ ရပ္ကြက္ေတြရွိ တယ္။ ၃ဝဝဝဝ ေက်ာ္ရွိတဲ့ရပ္ကြက္ေတြ လည္းရွိပါတယ္။ အဲ့ဒီရပ္ကြက္ေတြမွာ အပိုင္းအလိုက္အစုအစုေတြနဲ႔ တစ္ဆင့္ ခ်င္းလာၿပီးမွအစုကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ရပ္ ကြက္အတြက္အမွန္တကယ္ ေဒသအက်ိဳး ကို လုပ္ႏိုင္မယ္႔သူ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီ ေပးအပ္တဲ့တာဝန္ကို လုပ္ႏိုင္မယ့္သူေတြ ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေရြးခ်ယ္ၿပီးေတာ့မွ လက္ရွိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ရပ္ကြက္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ အပိုင္း လိုက္ အပိုင္းလိုက္ ကတက္လာတဲ့သူေတြ ကိုအမ်ားဆႏၵနဲ႔မဲေပးၿပီး ငါးဦးကိုဖြဲ႕စည္း ပါတယ္။ အမ်ားဆံုးရတဲ့ သူကေတာ့ (ပ) ေခါင္းေဆာင္၊ ဒုတိယအမ်ားဆံုးရတဲ့သူ ကေတာ့(ဒု)ေခါင္းေဆာင္ေပါ့။ အမ်ား ဆႏၵအတိုင္းေရြးခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီအထဲကမွ (ပ)ေခါင္းေဆာင္နဲ႔ (ဒု)ေခါင္းေဆာင္ကို ၿမိဳ႕နယ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ပါ တယ္။ အခ်ဳိ႕ (ပ-ဒု)ေခါင္းေဆာင္ေတြက ရပ္ကြက္ထဲမွာပဲ ထဲထဲဝင္ဝင္လုပ္ခ်င္တဲ့ အခါက်ေတာ့ ဒီငါးဦးထဲကမွ ေထာင္စု မွဴးေလာက္ရွိတဲ့သူေတြက ၿမိဳ႕နယ္ကိုယ္ စားလွယ္ကို ထပ္ေရြးေပးပါတယ္။စည္း မ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းအရပါ။ တခ်ိဳ႕ အေရြးခံ ရတဲ့ (ပ-ဒု)ေခါင္းေဆာင္ေတြက အသက္ အရြယ္အရ၊ က်န္းမာေရးအရ မလာခ်င္တဲ့ အခါ ရပ္ကြက္ပါတီဝင္ထုရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္နဲ႔ပဲ ၿမိဳ႕နယ္ကိုယ္စားလွယ္ကို ထပ္ ေရြးပါတယ္။ ရပ္ကြက္ေတြနည္းတဲ႔အခါ က်ေတာ့ အဲ့ဒီငါးေယာက္စလံုးကို မဲေပး ခြင့္ထဲကိုထည့္ၿပီး လက္ရွိ ရွိတဲ့ၿမိဳ႕နယ္က ၁၂ဦးရယ္၊ ရပ္ကြက္ ၁ဝ ရပ္ကြက္က အေယာက္ ၅ဝ ရယ္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔က တစ္ခါျပန္ၿပီး ၆၂ ဦးရဲ႕ ဆႏၵနဲ႔ပဲ ျပန္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ပါတယ္။

• ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္ခဲ့တယ္ဆိုတာ ဘာကိုေျပာခ်င္တာပါလဲခင္ဗ်။
ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္တယ္ဆိုတာက ပါတီတာဝန္ေတြကို သူတို႔ဆက္လက္ ထမ္းေဆာင္ခ်င္စိတ္ရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ပါတီနဲ႔လည္း မကင္းကြာခ်င္တာျဖစ္တဲ့ အတြက္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈေတြျပင္းထန္တာေပါ့။အမ်ားဆႏၵနဲ႔ေရြးခ်ယ္တာ၊ ဗဟိုဦးစီးစနစ္ မဟုတ္တဲ့အခါက်ေတာ့ ကိုယ္ကလည္း လက္ရွိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ်င္ေတာ့ ၿပိဳင္ ဆိုင္မႈေတြျပင္းထန္ခဲ့ပါတယ္။

• ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီး ေနာက္ ပိုင္းမွာလည္း ပါတီဝင္ေတြ ႏုတ္ထြက္ ၾကတယ္လို႔ၾကားရတယ္။ အဲ့ဒီအေပၚမွာ ဘာမ်ားေျပာခ်င္ပါသလဲ။
ေအာက္ေျခပိုင္းကေတာ့ ႏုတ္ထြက္ တာမရွိပါဘူး။ ပိုလို႔ေတာင္ စိတ္ဓာတ္ ေတြ ျပင္းထန္ၿပီး ပိုလုပ္ခ်င္တာေပါ့ေနာ္။ ခုနက ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္တယ္ဆိုတာ အဲ့ဒါေပါ့။ ၂ဝ၁၅ မွာ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ႐ံႈးလိုက္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ တကယ္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ျပည္သူ႕ အက်ိဳးကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္။ တကယ္ လည္း စြမ္းႏိုင္သမွ်လုပ္ေပးခဲ့ၿပီး မဲရလဒ္ ႀကီးကိုၾကည့္ၿပီးေတာ့မွ မႏုတ္ထြက္တဲ့ အျပင္ ပိုၿပီးအားထည့္လာတာ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ရပ္ကြက္ေတြမွာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ပိုၿပီး စုစုစည္းစည္းနဲ႔ေနာင္လာမယ့္ေရြးေကာက္ ပြဲေတြမွာလုပ္မယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္ေတြ ၿမိဳ႕နယ္၊ရပ္ကြက္ေတြမွာ ရွိပါတယ္။ ဒါက တကယ့္ အရွိတရားပါ။

• အရင္ပါတီညီလာခံေတြ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါတယ္။ ပါတီမူမေျပာင္းဘဲနဲ႔ အခု ေနာက္ပိုင္းေရြးခ်ယ္ပြဲေတြမွာ ေျပာင္းလဲ စြာေဆာင္ရြက္ခဲ့တာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ဘယ္လိုမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသလဲ။ အရင္ ကနဲ႔ ဘာကြာသြားပါသလဲ။
Selected ေရြးခ်ယ္တာေတာ့ အနည္း အက်ဥ္းပါတာေပါ့။ ၁၅ ဦးမွာ ေလးဦး ေလာက္ပါတယ္။ၿမိဳ႕နယ္မွာေပါ့။ မဲေပးပံု ေပးနည္းေတြက အဆင့္ဆင့္ေပးလာခဲ့တာ ေလ။ တခ်ိဳ႕နည္းနည္းကြဲျပားတာ ရွိတာ ေပါ့။ ရပ္ကြက္၊ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတဲ့သူ က်ေတာ့ တစ္ရပ္ကြက္ကို ႏွစ္ေယာက္ ေလာက္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔လို ၁ဝ ရပ္ကြက္ပဲ ရွိတဲ့သူေတြက်ေတာ့ တစ္ရပ္ကြက္ကို ငါးေယာက္ေလာက္ဒါေလးေတြကြဲတယ္။ အဲ့ဒီ ငါးေယာက္ကို ရပ္ကြက္ကိုယ္စား လွယ္အျဖစ္လည္း ထည့္တယ္။ ညီလာခံ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္လည္း ထည့္တယ္။ အရင္တုန္းကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဆိုေတာ့ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးေနရာဝင္ ၿပီးေတာ့ ေရြးထားတာဆိုေတာ့ အဲ့ဒီေနရာ ကိုပဲျပန္ရတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ေနရာကို ဘယ္သူမွလာယူလို႔လည္းမရဘူး။ ကြၽန္ ေတာ္ကလည္း အေပၚတက္ခ်င္လို႔မရဘူး။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြသည္ လက္ရွိေနရာအတိုင္းပဲဆိုၿပီးေတာ့ အရင္ တုန္းကေရြးခဲ့တယ္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ေလာက္ က ေကာ္မတီဝင္ဆိုလည္း ေကာ္မတီဝင္၊ အတြင္းေရးမွဴးဆိုလည္း အတြင္းေရးမွဴး ေပါ့။ က်န္တာေတြကေတာ့ အမ်ားဆႏၵ နဲ႔ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာေပါ့။

• လာမယ့္ပါတီညီလာခံမွာ ကိုယ္စား လွယ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ တက္ေရာက္ ေတာ့မယ္ဆိုေတာ့ ဘာေတြျပင္ဆင္ထား ပါသလဲ။
ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မွာ ေဆြးေႏြး ခြင္႔အစုအဖြဲ႕မွာ ဘယ္အစုအဖြဲ႕မွာ ပါမလဲ ေတာ့မသိဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံနဲ႔ လူမ်ိဳးအတြက္ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီ အက်ိဳး အတြက္ေရာ အက်ိဳးရွိမယ့္ကိစၥရပ္ေတြကို ေဆြးေႏြးဖို႔ျပင္ဆင္ထားပါတယ္။ အခ်က္ အလက္ေတြကို ေလ့လာထားၿပီးပါၿပီ။

• ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းက်က် ေရြး ခ်ယ္ခံၿပီး ပါတီညီလာခံကိုတက္မယ္႔ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအေနနဲ႔ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက ဒီလို ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္ဆိုတာကို ျပည္ သူကို ဘယ္လိုအသိေပးခ်င္ပါသလဲ။
ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြက ေျပာင္းလဲမႈမရွိ ပါဘူးလို႔။ ေရာက္ရာ အခန္းက႑ကေန ျပည္သူ႔အက်ိဳးကို အရင္လိုပဲဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္။ မဲမေပးလို႔လည္း ျပည္သူအေပၚမွာ စိတ္လည္းမဆိုးဘူး။ စိတ္လည္းမေကာက္ဘူး။ ျပည္သူ႕အက်ိဳးကို အရင္လိုပဲဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။

• အစ္ကို႔အေနနဲ႔ ဘာမ်ားျဖည့္စြက္ ေျပာခ်င္တာမ်ားရွိပါသလဲ။
ကြၽန္ေတာ္အေနနဲ႔ ေျပာခ်င္တာက ဖြဲ႕စည္းပံုအရ ဒီလိုရွိတဲ့အခါက်ေတာ့ ၿပိဳင္ ဆိုင္မႈေတြျပင္းထန္တယ္။ ထင္သလိုျဖစ္ မလာဘူး။ မဲမရတဲ့အခါမ်ိဳးေတြက်ေတာ့ ပါတီတြင္းမွာ ပြန္းပဲ့တာေလးေတြရွိတာ ေပါ့။ ရပ္ကြက္ေတြမွာ အားေကာင္း တဲ့ဘက္က မဲရသြားတဲ့အခါမ်ိဳးေတြက် ေတာ့ ပြန္းပဲ့တာေပါ့။ကြၽန္ေတာ္တို႔အျမင္ က မ်ဳိးဆက္သစ္ကိုေမြးခ်င္တယ္။ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ဆိုရင္ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒ေတြ၊ အတြင္း ေရးမွဴးေတြက အဓိကက်တယ္။ အခြင့္ သာရင္ေတာ့ ေျပာခ်င္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ဥကၠ႒ျဖစ္တယ္။ ဒီဥကၠ႒ႀကီးပဲ အၿမဲ တမ္းျဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီ အတြက္နစ္နာတယ္။ အတြင္းေရးမွဴးဆို လည္း သက္ေတာ္ရွည္အတြင္းေရးမွဴးေတြ လည္းရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း ခုသက္တမ္းဥကၠ႒ျဖစ္၊ ေနာက္သက္တမ္း ဥကၠ႒ျဖစ္၊ ေနာက္ဆိုမ်ိဳးဆက္သစ္ကို တာဝန္ေပးရမယ္။ ၿမိဳ႕နယ္မွာဆိုရင္လည္း အသက္ ၅ဝ ေက်ာ္မွ ဥကၠ႒တို႔အတြင္း ေရးမွဴးတို႔၊ ဘ႑ာေရးမွဴးတို႔ မလုပ္သင့္ ဘူးထင္တာေပါ့ေနာ္။ခ႐ိုင္တို႔ ဘာတို႔ ဆို ရင္ အသက္ ၆ဝ၊ ၇ဝ ေတာ္ၿပီေပါ့ဗ်ာ။ ဒါမွသာလွ်င္ ပါတီကအျမဲတမ္းလန္းဆန္း တက္ၾကြၿပီး ပိုမိုေအာင္ျမင္မယ္လို႔ထင္မိ တာေပါ့ေနာ္။ ေရွ႕ကေန ပိတ္ရပ္မေနဘဲနဲ႔ ပါတီဖြဲ႕စည္းပံုစည္းကမ္းေတြမွာ အမ်ား ဆႏၵအရထည့္သြင္းမယ္ဆိုရင္ ပိုေကာင္း မွာပါ။ ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္ေတြမွာ အသက္အရြယ္သတ္မွတ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္သင့္ တာေပါ့။ ငါ့သက္တမ္းက ဒီေလာက္ ရွိတယ္။ ငါ့လက္ထက္မွာ ဘယ္လို ေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆိုၿပီး လုပ္ေဆာင္ရင္ ပိုၿပီးေကာင္းမြန္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

ေနထက္ေဝ


Leave a Reply