ေရေဘးသင့္ေက်းရြာမ်ား ေသာက္သံုးေရရရွိေရး ၾကံခင္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳးလွဴဒါန္း

ၾကံခင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီအေန ျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေရေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အလွဴေငြႏွင့္ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားကို ျပည္သူမ်ားထံ လက္ေရာက္လွဴဒါန္း လ်က္ရွိသည္။

29540236-13082016


ယမန္ေန႔နံနက္ပိုင္းက ေရလယ္ ကြၽန္းေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈေၾကာင့္ ပိတ္ဆို႔သြားေသာ ေရတြင္းေရကန္မ်ား ျပန္လည္ေဖာ္ ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ေသာက္သံုးေရ ရရွိေရးအတြက္ အလွဴေငြက်ပ္တစ္သိန္းခြဲ ကို ေက်းရြာတာဝန္ရွိသူမ်ားထံ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီက လွဴဒါန္း ခဲ့သည္။
အလားတူ ဆံုလဲေက်းရြာ အုပ္စုရွိ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ား အတြက္ ဆန္အိတ္မ်ားဝယ္ယူရန္ က်ပ္တစ္သိန္းကိုပါ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ႐ံုးခန္းတြင္ တစ္ပါတည္းလွဴဒါန္း ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လက္ခံရယူ လ်က္ ေက်းဇူးတင္စကားမ်ား ေျပာၾကားခဲ့သည္။


Leave a Reply