နယူးေယာက္ရွိ JKF ေလဆိပ္တြင္ ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ပြားေၾကာင္း သတင္းေၾကာင့္ ႐ုတ္႐ုတ္သဲသဲျဖစ္

Untitled-1_2

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ရွိ John F Kennedy (JFK) ႏုိင္ငံတကာ ေလဆိပ္တြင္ ပစ္ခတ္မႈ တစ္ခု ျဖစ္ပြားေၾကာင္း သတင္းေၾကာင့္ ႐ုတ္႐ုတ္သဲသဲ ျဖစ္သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္ နယူးေယာက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေလဆိပ္တြင္း ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ပြားသည္ဆိုသည့္ အေထာက္အထား မေတြ႕ရွိခဲ့ဟု ေျပာၾကားထားသည္။

JFKတြင္ တစ္စံုတစ္ဦးက ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့သည္ဆိုေသာ တိုင္ၾကားမႈ တစ္ခုကို လက္ခံရရွိခဲ့သည့္ေနာက္ နယူးေယာက္ ရဲတပ္ဖဲြ႕က ခ်က္ခ်င္း တံု႔ျပန္ခဲ့ၿပီး ေလဆိပ္သို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္း ျဖစ္သည္။ နယူးေယာက္ ဆိပ္ကမ္း ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေလဆိပ္၏ အဓိက ဝင္ေပါက္ အမွတ္ ၈ တြင္ ေသနတ္သံမ်ား ၾကားခဲ့ရေၾကာင္း သတင္းကို လက္ခံ ရရွိခဲ့သည္ဟု အတည္ျပဳခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ အဆိုပါ တိုင္ၾကားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စံုစမ္းေနဆဲဟု ဆိုသည္။

နယူးေယာက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ အထူးစစ္ဆင္ေရး ယူနစ္ အႀကီးအကဲကလည္း JFKတြင္ မည္သည့္ ပစ္ခတ္မႈမွ် မျဖစ္ပြားခဲ့ဟု Twitterေပၚတြင္ ေရးသားထားသည္။ ေလဆိပ္တြင္ လံုၿခံဳေရး အဆင့္ကို ႐ုတ္တရက္ ျမႇင့္တင္ လုိက္ျခင္းေၾကာင့္ ႐ုတ္႐ုတ္သဲသဲ ျဖစ္သြားကာ ခရီးသည္မ်ားအတြက္ အ႐ႈပ္အေထြးမ်ား၊ အဆင္မေျပမႈမ်ား ႀကံဳလာသည္။ အေမရိကန္ ေလေၾကာင္းထိန္းသိမ္းေရးဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ားက JFKတြင္ ေလယာဉ္ ခရီးစဉ္ အားလံုးကို နာရီပိုင္းမွ် ဆိုင္းငံ့ေစခဲ့ေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ေလဆိပ္သို႔ ဦးတည္လာသည့္ ေလယာဉ္မ်ားကို နီးစပ္ရာ ေလဆိပ္မ်ားထံ ေျပာင္းလဲ ဆင္းသက္ေစခဲ့ရသည္။ ေလဆိပ္ကို ဦးတည္သည့္ အေဝးေျပးလမ္းမ တစ္ခုကိုလည္း ပိတ္ထားလုိက္ရသည္။

ခရီးသည္ အမ်ားအျပားသည္ ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ပြားသည္ဟု ေကာလာဟလ ထြက္ခဲ့သည့္ ဧရိယာတြင္ လံုၿခံဳမႈ မရွိဟု ရဲမ်ားက လုိက္လံ ႏိႈးေဆာ္ ေျပာၾကားသည့္ေနာက္ အျခားေနရာသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရသည္။ ေနာက္ထပ္ တစ္နာရီမွ် အၾကာတြင္ ေလဆိပ္၏ အဓိကဝင္ေပါက္ အမွတ္ ၁ တြင္လည္း ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ပြားေၾကာင္း သတင္းမွားမ်ား ထပ္မံ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာသျဖင့္ ယင္းေနရာမွ ခရီးသည္မ်ားကိုလည္း ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေပးခဲ့ရျပန္သည္။ ယခုျဖစ္ရပ္တြင္ မည္သူတစ္ဦးမွ် ထိခုိက္မႈ မရွိေၾကာင္းလည္ နယူးေယာက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က အတည္ျပဳ ေၾကညာခဲ့သည္။

Ref: New York Times


Leave a Reply