စမတ္ဖုန္းအား ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည့္ စမတ္တက္တူး တစ္မ်ိဳးအား မိုက္ခရိုေဆာ့ဖ္ႏွင့္ အမ္အိုင္တီတို႔မွ စမ္းသပ္ တီထြင္

ေလာ့အိန္ဂ်လိစ္ ၊ ၾသဂုတ္ ၁၄

နည္းပညာကုမၼဏီႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ မိုက္ခရိုေဆာ့ဖ္ႏွင့္ အမ္အိုင္တီတို႔မွ လူခႏၶာကိုယ္ေပၚတြင္ ယာယီကပ္ခြာ စမတ္ တက္တူးျဖင့္ စမတ္ဖုန္းမ်ားအား ထိ္န္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္ နည္းပညာသစ္တစ္ရပ္အား တီထြင္စမ္းသပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Smart Tatti

အဆိုပါတက္တူးမွာ ခႏၶာကိုယ္ေပၚတြင္ကပ္၍ စမတ္ဖုန္းႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ကာ အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး စမတ္ဖုန္းအား အေ၀းတြင္ထား၍ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းတက္တူးနည္းပညာသည္ အမ္အိုင္တီမွ ပီအိတ္ခ်္ဒီ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ မိုက္ခရိုေဆာ့ဖ္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႔တို႔ ပူးေပါင္းကာ တီထြင္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တက္တူး ဒီဇိုင္းမ်ားမွာ ဖက္ရွင္က်က် ဒီဇိုင္းမ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ပံုမွန္အားျဖင့္ လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းသ႑ာန္ တက္တူးပံုစံမ်ားျဖင့္ တီထြင္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စမတ္ဖုန္းမ်ားအျပင္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားတြင္ ယင္းနည္းပညာအား အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရၿပီး တို႔ထိ မ်က္ႏွာျပင္တစ္ခုသဖြယ္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Ref: The Verge

‪#‎Democracytoday


Leave a Reply