ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠဌ ပင္းအိုေက်းရြာအုပ္စု ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ကြင္းဆင္းေတြ႔ဆံု

တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး ၊ၿမိတ္ခ႐ိုင္ ၊
ၿမိတ္ၿမိဳ႕ နယ္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ
ရပ္/ေက်းအမာခံပါတီဝင္မ်ား စုစည္း/ဖြဲ႔စည္းထား ႐ွိမႈ အေျခအေနႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ား၏ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္း မ်ားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး ၊ေဒသခံမ်ား၏ အခက္အခဲ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္း ကူညီေျဖ႐ွင္း ေဆာင္ရြက္ေပး ႏိုင္ေရးအတြက္ေဒသတြင္း ကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ႐ွိရာ
ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ ဥကၠဌ ဦးမိုးျမင့့္ႏွင့္ ေကာ္မ တီဝင္မ်ားအဖြဲ႔ သညျ္သဂုတ္လ ၁၁ရက္ေန႔လည္ပိုင္းတြင္
ပင္းအိုေက်းရြာအုပ္စု ပါတီရံုးခန္းသို႔ သြားေရာက္ၾကၿပီး ေက်းရြာ ပါတီစည္းရံုးေရးမႉးႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ား အားေတြ႔ဆံု
ကာ ပါတီဝင္အင္အားမ်ားကိုစနစ္တက်ဖြဲ႔စည္းထား႐ွိ မႈအေျခအေနႏွင့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ညိွႏိုင္းေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ – ျမိတ္’


Leave a Reply