ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအား ပုသိမ္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီမွ ဆန္မ်ားလွဴဒါန္း

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒ဦးျမင့္အုန္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဌးမင္းလြင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အမွတ္(၅)ရပ္ကြက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ၾသဂုတ္ (၁၁) ရက္ေန႔တြင္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ အမွတ္(၅)ရပ္ကြက္တြင္ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္လ်က္ရွိေသာ အိမ္ေျခ ၂၄ဝ အား တစ္အိမ္ဆင္းတစ္အိမ္တက္ဆန္ႏွင့္ ေခါက္ဆြဲေျခာက္မ်ား သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

ေက်ာ္မင္းခန္႔


Leave a Reply