အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ႏုိင္သိန္းအား တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဌာန ဝန္ႀကီး H.E Mr. Song Tan ႏွင့္အဖြဲ႔ လာေရာက္ေတြ႔ဆံု

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ႏိုင္သိန္း ဦးေဆာင္ေသာ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ႏွင့္ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ဗဟိုေကာ္မတီ၊ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဌာန ဝန္ႀကီး    H.E Mr. Song tan ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ယေန႔ (၁၂- ၈ -၂၀၁၆) နံနက္ပုိင္း (၁၁၀၀) ခ်ိန္မွ (၁၂၁၅) ခ်ိန္ထိ ေနျပည္ေတာ္ ျမတ္ေတာ္ဝင္ဟိုတယ္တြင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။

13987408_416514465190353_6270765382280401091_o

ေတြဆံုပြဲတြင္ ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ႏိုင္သိန္းမွ ေျပာၾကားရာတြင္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီတို႔သည္ ေရွးယခင္ကတည္းက ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖၚ ဆက္ဆံေရးသည္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ အဓြန္႔ရွည္ တည္တ့ံလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ဆက္လက္ၿပီလည္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါတီခ်င္းလည္း ဆက္ဆံေရး တုိးျမွင္႔သြား မည့္အျပင္ လူငယ္က႑၊ အမ်ိဳးသမီးက႑ႏွင္႔ အျပန္အလွန္ သင္တန္းမ်ားေစလႊတ္ျခင္း၊ ပုိ႔ခ်ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားပါသည္။

တရုတ္ျပည့္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးဌာနဝန္ႀကီး H.E Mr. Song Tan မွ ေျပာၾကား ရာတြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အေရးႀကီးေသာႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခု ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင္႔ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီသည္ ေရွးယခင္ကတည္းက ရင္းႏွီးစြာဆက္ဆံမႈ မ်ားစြာရွိပါေၾကာင္း၊ ေနာင္တြင္ လည္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတို႔ ယခုထက္ပိုမို ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ႏွစ္ဖက္ရင္းႏွီး ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အဆိုပါေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးႏွင့္အတူ တြဲဖက္အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏိုင္ဝင္း၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးျမတ္ဟိန္း၊ ဦးခင္ရီ၊ ဦးစိုးႏိုင္၊ ဦးေအာင္ထြန္း၊ ဦးေမာင္ေမာင္ေဆြ၊ ဗဟို အတြင္းေရးမွဴး ဦးပိုက္ေထြး၊ ေဒၚဝင္းေမာ္ထြန္းႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ တရုတ္ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီမွ H.E Mr. SangTao, တရုတ္ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး H.E Mr. Phang Liung , အဖဲြ႔၀င္မ်ား အျဖစ္ Mrs Ruo Pluihua,Mr Pieng Xinhun,Mrs Du Dingding ,Mrs Waing Suqi အပါအ၀င္ (၉)ဦး တတ္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

၎ေနာက္ ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ႏိုင္သိန္းမွ တရုတ္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ေနလည္စာျဖင္႔ တည္ခင္း ဧည္႔ခံခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။


Leave a Reply