သံတြဲျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အလက(ခြဲ) ေရႊေလွာ္ေက်းရြာစာသင္ေက်ာင္း ဆရာ/ဆရာမမ်ား ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ လွဴဒါန္း

Rakhine3

ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီေကာ္မတီဝင္ႏွင့္ ခရိုင္ပါတီ၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ သံတြဲၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌ ဦးစန္းႏိုင္၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးၾကည္ေရႊႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေရႊေလွာ္ေက်းရြာအုပ္စု စည္းရံုးေရးမွဴးတို႔သည္ ၾသဂုတ္လ (၁၀) ရက္ နံနက္ (၁၀) နာရီအခ်ိန္က သံတြဲၿမိဳ႕နယ္ ေရႊေလွာ္ေက်းရြာအုပ္စု အလက(ခြဲ) ေရႊေလွာ္ရြာသို႔ သြားေရာက္ ၍ ဆရာ ဆရာမ(၉)ဦးအတြက္ လံုခ်ည္(၉)ထည္ အလယ္တန္းမူလတန္း ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ(၁၄၉)ဦးတို႔အတြက္ ဗလာစာအုပ္ ဒါဇင္(၁၀၀)ႏွင့္ KG ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ (၂၅) ဦးအတြက္ သြားတိုက္ေဆးႏွင့္ သြားတိုက္တံ (၂၅)စံုတို႔အား သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သရဏဂံု


Leave a Reply