လစဥ္ပါတီပံုမွန္အစည္းအေဝးႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေဆြးေႏြး

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး သာယာ ဝတီခ႐ိုင္ ဇီးကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီက ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ံုး ခန္းမေဆာင္၌ ၾသဂုတ္လ (၁၁) ရက္ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ မ်က္ႏွာစံုညီလစဥ္ပံုမွန္ အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အစည္းအေဝးတြင္ တိုင္းပါတီ ေကာ္မတီဦးသန္းေဇာ္ထြန္းက မိမိတို႔ပါတီအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ားကို ေဆြးေႏြး၍ သာယာဝတီခ႐ိုင္ေကာ္မတီ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးေအာင္မိုးဦးက မိမိတို႔ပါတီ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီဥကၠ႒ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထူးခိုင္ကပါတီ၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ သင္ခန္းစာယူ ရမည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား၊ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါလစဥ္ပံုမွန္အစည္းအ ေဝးကို ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတိုင္း ေကာ္မတီဝင္ ဦးသန္းေဇာ္ထြန္း၊ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးေအာင္မိုးဦး၊ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ဦးထူးခိုင္၊ အတြင္း ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္မင္းထြန္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာမွစည္း႐ံုးေရးမွဴးမ်ား၊အရန္ ေကာ္မတီ အဖဲြ႔ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

စိုးသစၥာ(ဇီးကုန္း)


Leave a Reply