တိုက္နယ္အလိုက္ ပါတီစည္းေဝးပြဲမ်ားက်င္းပရန္ ျမန္ေအာင္ပါတီ႐ံုးတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ယမန္ေန႔က ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕မ တိုက္နယ္အတြင္း ရွိ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာ ၁၄ ရြာမွ စည္း႐ံုးေရးမွဴး၊ တြဲဖက္စည္း႐ံုးေရးမွဴးမ်ားအား ေတြ႔ဆံုကာ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္က်င္းပခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တက္ေရာက္ လာသူမ်ားက တစ္ဦးခ်င္းမိတ္ ဆက္ၾကၿပီး ဖုန္းနံပါတ္၊ Viber အသံုးျပဳသည့္ ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ Facebook အေကာင့္မ်ားကိုပါ မိတ္ဆက္ေျပာၾကားျခင္းတို႔ကို ပထမဦးဆံုးေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။
ထို႔ေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒က အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ပါတီ အတြင္းေရးမွဴးက တိုက္နယ္ အလိုက္ တာဝန္ခဲြေဝမႈမ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးသည္။ ၿပီးေနာက္ ၿမိဳ႕မတိုက္နယ္ရွိ တာဝန္ခံၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီမ်ားကို တာဝန္မ်ား ေပးအပ္ကာ အစည္းအေဝးတက္ ေရာက္လာၾကေသာ ရပ္/ေက်း စည္း႐ံုးေရးမွဴးႏွင့္ တြဲဖက္စည္း႐ံုး ေရးမွဴးတို႔က လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ထားမႈမ်ားကို တင္ျပၾကသည္။

ၿပီးေနာက္ ဘ႑ာေရးမွဴးကလည္း ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳး၏ ပရဟိတအဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္ ေသာ ျခေသၤ့ႏွလံုးသားပရဟိတ အဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ထား ရွိမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ မည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ ျပသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပရဟိတ အဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ ျခေသၤ့ႏွလံုးသား ပရဟိတအဖြဲ႕သို႔ လစဥ္ရပ္/ေက်း တစ္ခုလွ်င္ က်ပ္ ၁ဝဝဝ ထည့္ဝင္ လွဴဒါန္းရန္၊ ဖြဲ႕စည္းၿပီးေသာ ရပ္/ ေက်းပါတီကို ျပန္လည္စိစစ္ၿပီး ရြာခြဲတိုင္းတြင္ မိမိပါတီဝင္မ်ား တိုးခ်ဲ႕စည္း႐ံုးေရးေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွင့္လစဥ္တိုက္နယ္ အလိုက္အစည္း အေဝးပြဲမ်ားက်င္းပသြားရန္ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္။

ေနဝင္းေဇာ္(ျမန္ေအာင္


Leave a Reply