ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးေဌးဦးအား ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ျပင္ပ ဆက္သြယ္ေရးေကာ္မရွင္၏ ဒုတိယဥကၠဌ H.E Nguyen Huy Tang လာေရာက္ေတြ႔ဆံု

          ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးေဌးဦးအား ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ျပင္ပဆက္သြယ္ေရးေကာ္မရွင္၏ ဒုတိယဥကၠဌျဖစ္သူ H.E Nguyen Huy Tang ႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၂ နာရီအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဌာနခ်ဳပ္႐ံုး ဧည့္ခန္းမသို႔ လာေရာက္ ေတြ႔ဆံုသည္။

IMG_0433(1)

          ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးေဌးဦးႏွင့္အတူ ပါတီဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္ ဦးနႏၵေက်ာ္စြာ၊ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးစိန္တင္ဝင္း၊ ဦးသာဝင္း၊ တိုင္း ပါတီနာယက ဦးေနဝင္းေဆြ၊ တိုင္းပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေဒၚသင္းသင္းမိုးႏွင့္ ဦးတင္လႈိင္တို႔ တက္ေရာက္ၿပီး ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီမွ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏွင့္ ေတာင္ပစိဖိတ္ေရးရာဌာနမွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Ms. Man Huyen Sam ၊ အေထြေထြ ေလ့လာေရးဌာနမွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Ms. Ho Thi Thanh True ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ ေတာင္ပစိဖိတ္ေရးရာဌာနမွ အရာရွိျဖစ္သူ Mr. Nguyen Tuan Minh ႏွင့္ ျပင္ပဆက္သြယ္ေရးေကာ္မရွင္ ရုံးမွ အရာရွိ Mr. Nguyen Van Phuc တို႔တက္ေရာက္ၾကသည္။

          ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ေစေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈတိုးတက္ေစေရးအတြက္ ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုႀက႕ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီတို႔အၾကား ႐ွိၿပီးသားဆက္ဆံေရးကို ပိုမိုတိုးျမႇင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး ေဆြးေႏြးၾက ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။


Leave a Reply