ပါတီလစဥ္ပံုမွန္စည္းေဝးပြဲႏွင့္ မိတ္ဆံုစားပြဲႀကိဳ႕ပင္ေကာက္တြင္က်င္းပ

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး သာယာ ဝတီခ႐ိုင္ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳး႐ံုးခန္းမအတြင္း ယေန႕နံနက္ ပိုင္းကက်င္းပေသာ လစဥ္ပံုမွန္ စည္းေဝးပြဲႏွင့္မိတ္ဆံုစားပြဲ၌အခမ္း အနားမွဴးေဒၚတင့္တင့္ခိုင္က ဖြင့္ လွစ္ေၾကာင္းေၾကညာသည္။

ထို႕ေနာက္ လႊတ္ေတာ္ဒုတိယ ဥကၠ႒(ၿငိမ္း)ဦးဝင္းျမင့္စိုးက အဖြင့္ အမွာစကားႏွင့္အတိတ္အနာဂတ္ အတြက္ သင္ခန္းစာယူရမည့္ ကိစၥ ရပ္မ်ားကိုထည့္သြင္းေဆြးေႏြးကာ ပါတီ၏ဖဲြ႕စည္းပံုကို ရွင္းျပသည္။
ထုိ႔ေနာက္ ပါတီတုိင္းေကာ္ မတီဝင္ ဦးယဥ္ေထြးက ပါတီ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ားကို ေဆြးေႏြး၍ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠ႒ဦးတင္စိုးက ပါတီ၏ေရွ႕ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုေဆြးေႏြးသည္။
အခမ္းအနားကို အစီအစဥ္ ငါးရပ္ျဖင့္က်င္းပခဲ့ၿပီး မိတ္ဆံုစား ပြဲအစီအစဥ္ကို က်င္းပခဲ့သည္။

ထို႕ေနာက္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒(ၿငိမ္း) ဦးဝင္းျမင့္စိုး၊ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(ၿငိမ္း)ဦးခင္ေမာင္ လြင္၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးတိုင္းေကာ္မတီ ဝင္ ဦးယဥ္ေထြး၊ ပါတီၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠ႒ဦးတင္စိုးႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္ မ်ား၊႐ံုးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းမွ အမာခံစည္းမွဴးႏွင့္ အရန္စည္း မွဴးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

၄င္းတို႕ၿမိဳ႕နယ္၌ ၅၉ အုပ္စု ရွိရာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအမာခံ၊ အရန္ အမာခံ ၄၁ အုပ္စုမွ်သာ တက္ ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စိုးတင္ျမင့္(ေရႊႀကိဳ႕ေျမ)


Leave a Reply