ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးမ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးသို့ ပါတီဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦးတက္ေရာက္

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီး ပါတီမ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးႏွင့္ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းေရး အခမ္းအနား ကို ယမန္ေန႔နံနက္ ၁ဝ နာရီက ပုသိမ္ၿမိဳ႕ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး႐ံုးအစည္းအေဝးခန္းမ တြင္က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါအစည္းအေဝးသို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦး၊ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ တိုင္း ေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ဦးသိန္းေအာင္၊ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ဦးစိုးႏိုင္၊ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးဦးသန္းထြန္းႏွင့္တကြ ဖိတ္ၾကားထားေသာျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီဝင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္အျခားဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအင္အား ၁ဝဝ ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦးက တက္ေရာက္လာသူပါတီဝင္မ်ားကို အမွာစကားေျပာၾကားရာ ”ယေန႔ျပဳလုပ္ေသာဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးႏွင့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းေရးေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆံုးသည့္ အတြက္ အထူးဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ပါတီဝင္မ်ားသည္ ပါတီကခ်မွတ္ထားေသာ ရည္မွန္းခ်က္ မူဝါဒလမ္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ျပည္သူ႔အက်ဳိး၊ မိမိတို႔နယ္ေျမ၏အက်ဳိးကို လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ဟု ယံု ၾကည္ၿပီး ကိုယ္တိုင္ဆႏၵျပဳဝင္ေရာက္လာၾကသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ပါတီသည္ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ စုစည္းဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ပါတီဝင္တိုင္းအလုပ္ညီၫြတ္မႈရွိရန္၊ အလုပ္ညီၫြတ္မႈမွ မူဝါဒေရးရာ ညီၫြတ္မႈရွိရန္ မူဝါဒညီၫြတ္မႈမွ အေတြးအေခၚညီၫြတ္မႈရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါတီဝင္တိုင္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးအရည္အခ်င္းမတူညီၾကေၾကာင္း၊ အရည္အခ်င္းမတူသူမ်ားကို ယံုၾကည္မႈ ျဖင့္ စုစည္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ယံုၾကည္သကဲ့သို႔ ပါတီဝင္မဟုတ္သူမ်ားကိုလည္း ယံုၾကည္ ေအာင္မိမိတို႔လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္လာေအာင္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ပါတီတြင္းစည္းလံုးညီၫြတ္မႈတိုးတက္ခိုင္မာေအာင္တည္ေဆာက္ၿပီး ျပည္သူလူထု အတြင္း စည္း႐ံုးမႈကိုလည္း တိုးတက္ရရွိေစရန္ ပါတီဝင္တိုင္းက ေဆာင္ရြက္သြားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ပါတီရွင္သန္ခိုင္မာေရးအတြက္ စုစည္းညီၫြတ္ေသာအင္အားျဖင့္ စည္းလံုးညီၫြတ္စြာ ေဆာင္ရြက္သြား ရန္တိုက္တြန္းမွာၾကားလိုေၾကာင္း” ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားကို ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။

Union daily


Leave a Reply