ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ေက်ာင္းျပင္ပ အလယ္တန္းပညာေရး သင္ၾကားေပးမည္

13876165_1313139572047065_4494727616916153453_n

ယခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အလယ္တန္းပညာကို ဆက္လက္သင္ယူႏုိင္ျခင္း မရွိသည့္သူမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းျပင္ပ အလယ္တန္းပညာေရး အစီအစဥ္ကုိ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကား ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း MOI မွ သိရသည္။

စစ္ေတြၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕တည္းတြင္သာ စတင္ စမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းျပင္ပအလယ္တန္း ပညာေရး အား ယခုႏွစ္မွစတင္ျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆြးေႏြးေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ရခုိင္ ျပည္နယ္ ပညာေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္ထြန္းကေျပာသည္။ အဆိုပါ အစီအစဥ္မွာ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ စာသင္ ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းျပင္ပ မူလတန္းပညာေရး အစီအစဥ္ ျဖင့္ ပညာသင္ယူခဲ့သူမ်ားသည္ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပၪၥမတန္း မွ တကၠသိုလ္ ဝင္တန္းအထိ ပညာဆက္လက္သင္ယူ ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ေက်ာင္းျပင္ပ မူလတန္း ပညာေရး အစီအစဥ္အား ၿမိဳ႕နယ္ ငါးၿမိဳ႕နယ္တြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့သည့္ အျပင္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ခုႏွစ္ရာေက်ာ္ တက္ေရာက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply