ကေနာင္စုရြာလမ္းမရွိ ခုိလႈံရာခုိကုိးရာမဲ႕ဘုိးဘြားရိပ္သာသုိ့ ပါတီဒုတိယဥကၠ႒ဦးေဌးဦးက အလွဴေငြမ်ားေပးအပ္

77139774-06082016

ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦးသည္ ယခုလ ၁ ရက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ ဟသၤာတခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးညြန္႕ လိႈင္ႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးညြန္႕ဦးႏွင့္အလုပ္အမႈ ေဆာင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ အတူ ဟသၤာတၿမိဳ႕ ကေနာင္စုရြာမ လမ္းရွိ ခိုလႈံရာ၊ ခိုကိုးရာမဲ့ ဘိုးဘြား ရိပ္သာသို႕ သြားေရာက္၍ အက်ဳိး ေဆာင္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ ထိုသို႕ေတြ႕ဆုံရာတြင္ အက်ဳိး ေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ ဦးထြန္းဝင္းေအာင္ က ခိုလႈံရာ၊ ခိုကိုးရာမဲ့ဘိုးဘြား ရိပ္သာႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႕ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦးက အလွဴေငြမ်ား ေပးအပ္ရာ အက်ိဳး ေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ ဦးထြန္းဝင္းေအာင္က လက္ခံရယူခဲ့ သည္။ ၄င္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယ ဥကၠ႒ဦးေဌးဦးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ဘိုးဘြားမ်ားကို ၾကည့္႐ႈအားေပးခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply