ျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီ ဥကၠဌ သမၼတ(ျငိမ္း)ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ဇနီးတို႕အားအမွဴး ထား၍ေရႊျပည္ေတာ္သို႕ဆံုမွတ္ပရဟိတအသင္းေရေဘးဒုကၡသည္မ်ားအား လွဴဒါန္း။

ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ ဥကၠဌ သမၼတ(ၿငိမ္း) အဂၢမဟာသီရိသုဓမၼဦးသိန္းစိန္ႏွင္႔ ဇနီး ေဒၚခင္ခင္ဝင္းတို႔အား အမွဴးထား၍ ေရႊျပည္ေတာ္သို႔ဆုံမွတ္ ပရဟိတအသင္းႀကီးႏွင့္ ေညာင္ဦးခရိုင္/ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ၊ဆယ္လံေက်းရြာရွိ ေရးေဘးသင့္ျပည္သူမ်ား အိမ္ေျခ (၂၃၅) အိမ္ ၊ အိမ္ေထာင္စု (၂၉၈ )အိမ္ေထာင္တို႔အား ဆန္၊ဆီႏွင့္ ေခါက္ဆြဲေျခာက္မ်ားေပးေဝလွဴဒါန္းခဲ႔ေၾကာင္း
သိရသည္။

Kohtein Win


Leave a Reply