မလိႈင္ၿမိဳ႔နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင္႔ ရပ္/ေက်း စည္း႐ုံးေရးမွဴးမ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မိတၳီလာခရိုင္၊ မလိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင္႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု ၅၆ အုပ္စုမွ စည္း႐ုံးေရးမွဴး ႏွင့္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲကို ၾသဂုတ္လ (၃) ရက္ နံနက္ပိုင္းက ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ုံးခန္းမ ၌ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ေရွးဦးစြာ မလိႈင္ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင္႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးစိုးသိန္းက အဖြင္႔ အမွာ စကားေျပာၾကားၿပီး အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚခင္လွသိန္းက ပါတီလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ဘ႑ာေရးမွဴး ေဒၚစိုးစိုးသန္းက ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ ေပးႏိုင္မႈအေျခအေနမ်ားကို ရွင္းျပခဲ့ၿပီးေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္ တစ္ဦးခ်င္းက သက္ဆိုင္ရာက႑အလိုက္ မိတ္ဆက္ၿပီး ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာေသာ စည္း႐ုံးေရးမွဴးႏွင့္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက သိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းရာ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးစိုးသိန္းက ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေျဖၾကား ေပးခဲ့သည္။

အဆိုပါေတြ႔ဆုံပြဲတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ရပ္/ေက်းစည္း႐ုံးေရး မွဴးမ်ား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲကို လစဥ္ ၃ရက္ ေန႔တိုင္း က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ တက္ေရာက္လာေသာ ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာအုပ္စု ၅၆အုပ္စုမွ စည္း႐ုံး ေရးမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအား လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားေပးအပ္ကာ အခမ္းအနားကို ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply