ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦး ဟသၤာတၿမိဳ႕ “ခိုလႈံရာ” ခုိကိုးရာမဲ့ ဘိုးဘြားရိပ္သာသို႔ အလွဴေငြေပးအပ္

ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦးသည္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၁) ရက္ေန႔၊ ေန႕လည္(၂)နာရီအခ်ိန္တြင္ ဟသၤာတခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးညြန္႔လိႈင္ႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ ဟသၤာတ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးညြန္႔ဦးႏွင့္အလုပ္အမွဳေဆာင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား ႏွင့္အတူ ဟသၤာတၿမိဳ႕ ကေနာင္စုရြာမလမ္းရွိ “ခိုလႈံရာ” ခိုကိုးရာမဲ့ ဘိုးဘြားရိပ္သာသို႔ သြားေရာက္၍ အက်ိဳးေဆာင္ အဖြဲ႔ႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံပါသည္။

ထိုသို႔ေတြ႔ဆုံရာတြင္ အက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ ဦးထြန္းဝင္းေအာင္က “ခိုလႈံရာ” ခိုကိုးရာမဲ့ ဘိုးဘြားရိပ္သာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦးမွ အလွဴေငြမ်ား ေပးအပ္ရာ အက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ ဦးထြန္းဝင္းေအာင္ က လက္ခံရယူပါသည္။

၎ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦး
ႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ဘိုးဘြားမ်ားအား ၾကည့္႐ႈ႕အားေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။


Leave a Reply