ေညာင္ဦးေရေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ားအတြက္ တုိင္းေဒသႀကီး ပါတီမွ ေရသန္႔စက္မ်ားလွဴဒါန္း

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေညာင္ဦးတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ျမစ္လယ္ကြၽန္းေက်းရြာခုနစ္ရြာမွ ေရေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေရႀကီးခ်ိန္တြင္ အဓိကလုိအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေသာက္သုံးရန္အတြက္ ေရေကာင္းေရသန္႔ရရွိ ေစရန္ရည္ရြယ္၍ တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီမွ ေရသန္႔စက္မ်ားလွဴဒါန္းျခင္း အခမ္းအနားကုိ ၾသဂုတ္လ (၃) ရက္ နံနက္ ၉နာရီ က ေတာင္ဘီလယ္ယားေက်းရြာရွိ ကမၼဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အခမ္းအနားတြင္ တုိင္းေဒသႀကီးပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးဝင္းေမာင္က ေရသန္႔စက္ လွဴဒါန္းရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေရသန္႔စက္အသုံးျပဳ၍ ရရွိလာမည့္ အက်ဳိးေက်းဇူး မ်ားကုိ ေက်းရြာေန ရပ္မိရပ္ဖျပည္သူမ်ားအား ရွင္း လင္းေျပာ ၾကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ေညာင္ဦးခ႐ိုင္ပါတီဝင္မ်ားက ေရသန္႔စက္ အသုံးျပဳနည္းမ်ားကုိ ေက်းရြာေန ျပည္သူမ်ား သိရွိေစရန္ လက္ေတြ႔သ႐ုပ္ျပၾကသည္။

ထုိ႔ေနာက္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လက္ထုတ္ကြၽန္း၊ ဗုဒၶကုန္းကြၽန္း၊ အုႏၷဲေခ်ာင္းကြၽန္း၊ ဆယ္လံကြၽန္း၊ မီးေလာင္ဖ်ားကြၽန္း၊ ေတာင္ရြာေနာင္ (ေျမာက္)၊ေတာင္ရြာ ေနာင္(ေတာင္)ေက်းရြာမ်ားအား ေရသန္႔စက္မ်ား အသီးသီးလွဴဒါန္း ေပးခဲ့ရာ အဆုိပါေက်းရြာမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လက္ခံရယူၾကသည္။

အဆုိပါ ေရသန္႔စက္သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံမွ ထုတ္လုပ္ၿပီး စက္တစ္လုံး၏ ကာလတန္ဖုိးမွာ ျမန္မာေငြ က်ပ္သိန္း ၂ဝ ခန္႔ရွိ ေၾကာင္း၊ ေရသန္႔စက္မွ တစ္နာရီ လွ်င္ ေသာက္သုံးေရသန္႔ လီတာ ၉ဝ ခန္႔ထြက္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ရဲသူရေအာင္(ေညာင္ဦး)


Leave a Reply