အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ တုိက္ဖ်က္ရန္ ေရာဂါတုိက္ဖ်က္ေရးစင္တာက ေဒၚလာ ၁၆ သန္း ေထာက္ပံ့မည္

Aedes aegypti

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္၌ ျပည္တြင္းျခင္မွ တစ္ဆင့္ ဇီကာဗုိင္းရပ္စ္ပုိး ကူးစက္ခံရသည္ဟု ယူဆရသူ ၁၄ ဦး ရိွလာေၾကာင္း ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

အေမရိကန္ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ တားဆီးေရးစင္တာ (CDC)က ဇီကာဗုိင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ဦးေခါင္းေသး ကေလးငယ္မ်ား ေမြးဖြားႏုိင္မႈကုိ လ်င္ျမန္စြာသတိျပဳမိရန္အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ စုေဆာင္းသည့္ စနစ္မ်ား ဖန္တီးရန္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ေအာက္ ေဒသ ၄၀ သုိ႔ ကန္ေဒၚလာ ၁၆ သန္းေက်ာ္ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့သြားမည္ဟု ၾသဂုတ္ ၂ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

အဆုိပါေငြသည္ ကြန္ဂရက္ထံမွ ဇီကာရန္ပံုေငြမ်ား မရရိွမီ အျခားေသာ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ရင္းျမစ္မ်ားမွ ေ၀မွ်ေပးသည့္ အေရးေပၚရန္ပံုေငြျဖစ္သည္ဟု CDCက ေျပာသည္။

ဇီကာဗုိင္းရပ္စ္သည္ လူအမ်ားစုအတြက္ အႏၲရာယ္မရိွေသာ္လည္း ယင္းဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ဦးေခါင္းေသး ကေလး ငယ္မ်ား ေမြးဖြားလာႏုိင္သည့္ အေျခအေနရိွ သည္။

ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္ မီယာ မီၿမိဳ႕ရိွ ရပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ဇီကာဗုိင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံရသူ ၁၀ ဦး ထပ္မံေတြ႕ရိွေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၁ ရက္က သတင္းထြက္ၿပီးေနာက္CDC အဖြဲ႕သည္ ေဒသခံအရာရိွမ်ားအား ကူညီရန္ ပညာရွင္ ရွစ္ဦးပါ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကုိ ေစလႊတ္မည္ဟု ေျပာသည္။

ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသ မ ၉ ဘီလီယံ ခ်ေပးရန္ အေမရိ ကန္သမၼတ အိုဘားမားက ကြန္ဂရက္ထံ ေတာင္းဆုိထားေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ယင္းေတာင္းဆုိမႈကုိ တံု႔ျပန္ျခင္း မရိွေသးေပ။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံရိွ ဖေလာ္ ရီဒါ၊ လူ၀ီစီယားနားႏွင့္ တကၠဆက္ျပည္နယ္ကဲ့သုိ႔ေသာ ပူေႏြး စိုစြတ္သည့္ ျပည္နယ္မ်ား၌ ယခု ႏွစ္ေႏြရာသီအတြင္း ျခင္မွတစ္ဆင့္ ဇီကာဗုိင္းရပ္စ္ ကူးစက္မႈမ်ား ရိွမည္ဟု ခန္႔မွန္းေၾကာင္း CDC က အႀကိမ္ႀကိမ္ ေျပာခဲ့သည္။

သုိ႔ရာတြင္ လက္တင္အေမရိက၌ ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ ျဖစ္ပြားမႈကဲ့သုိ႔ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားမည္ဟု မယူဆေၾကာင္း  ကန္ အရာရိွမ်ားက ေျပာသည္။

—Ref: UPI


Leave a Reply