ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦး၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္တို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ေသာ ဟသၤာတၿမိဳ႕ အေျခခံအိမ္တြင္းမွဳ႕သင္တန္း အမွတ္စဥ္(၂)သို႔ တက္ေရာက္သင္ယူေနသည့္ သင္တန္းသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ

ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦးႏွင့္ ဇနီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ နာယက ေဒၚနီနီဝင္းတို႔သည္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၁)ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္ (၁)နာရီအခ်ိန္တြင္ ဟသၤာတခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးညြန္႔လိႈင္ႏွင့္ အလုပ္အမွဳ႕ေဆာင္မ်ား၊ ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ႏွင့္ အလုပ္အမွဳ႕ေဆာင္မ်ားႏွင့္အတူ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ေသာ ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဟသၤာတခ႐ိုင္၊ ဟသၤာတၿမိဳ႕ အေျခခံ အိမ္တြင္းမွဳ႕သင္တန္း အမွတ္စဥ္(၂)သို႔ တက္ေရာက္ သင္ယူူေနသည့္ သင္တန္းဆရာမမ်ား၊ သင္တန္းသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံပါသည္။

13872819_413124058862727_4706294657622320627_n

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦးႏွင့္ဇနီး ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ နာယက ေဒၚနီနီဝင္းတို႔က သင္တန္းနည္းျပဆရာမမ်ားႏွင့္သင္တန္းသူမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားေပးအပ္လွဴဒါန္းေနစဥ္

ထိုသို႔ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ပါတီဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦးက ယခုသင္တန္းသည္ ၾသဂုတ္လ(၅)ရက္ေန႔တြင္ ၿပီးဆုံး မည္ျဖစ္ရာ မိမိအေနျဖင့္ သင္တန္းဆင္းပြဲသို႔ မအားလပ္သည့္အတြက္ လာေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံ အားေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ သင္တန္းသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ တတ္ေျမာက္ခဲ့ သည့္ ပညာျဖင့္ မိမိအတြက္ မိမိ မိသားစုအတြက္၊ မိမိပတ္ဝန္းက်င္ နယ္ေျမ အက်ိဳး၊ ေဒသအက်ိဳး ဝိုင္းဝန္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ေျပာၾကားလိုပါေၾကာင္း၊ သင္တန္းနည္းျပ ဆရာမမ်ားကိုလည္း ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

New Picture (1)

ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ နာယက ေဒၚနီနီဝင္းအေျခခံအိမ္တြင္းမွဳ႕သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၂)မွသင္တန္းနည္းျပဆရာမမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသူမ်ားအားအမွတ္တရ ထီးလက္ေဆာင္ေပးအပ္ေနစဥ္

New Picture (2) New Picture (3)

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦးႏွင့္ဇနီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ နာယက ေဒၚနီနီဝင္းတို႔က သင္တန္းသူမ်ားတစ္ဦးခ်င္း ခ်ဳပ္လုပ္ထားသည့္ ဝတ္စုံႏွင့္အထည္မ်ားကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ႕အားေပးေနစဥ္

၎ေနာက္ ပါတီဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦးႏွင့္ဇနီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ နာယက ေဒၚနီနီဝင္း တို႔က သင္တန္းနည္းျပဆရာမမ်ားႏွင့္ သင္တန္း သူမ်ားအား ထီးႏွင့္ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား တစ္ဦးခ်င္း ေပးအပ္ကာ သင္တန္းသူမ်ား တစ္ဦးခ်င္း ်ဳပ္လုပ္ထားသည့္ ဝတ္စုံႏွင့္ အထည္မ်ားကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ႕ အားေပး ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။


Leave a Reply