ေကာ့ကရိတ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး က်ဳံဒိုးၿမိဳ႕ (၃) ရပ္ကြက္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ စာေရးကိရိယာမ်ား လွဴဒါန္း

ကရင္ျပည္နယ္၊ ေကာ့ကရိတ္ျမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီမွ ယေန႔ (ၾသဂုတ္လ ၃) ရက္ နံနက္ (၈) နာရီအခ်ိန္တြင္ က်ဳံဒိုးျမိဳ႕ အမွတ္ (၃) ရပ္ကြက္မွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ဗလာစာအုပ္ မ်ား သြားေရာက္လွဴဒါန္းခ့ဲပါသည္။

ထိုသို႔လွဴဒါန္းရာတြင္ အထက္တန္းအဆင့္ (၆၄) ဦးအတြက္ တစ္ဦးလွ်င္ (၅)အုပ္ႏႈန္းျဖင့္ (၃၂၀)အုပ္၊ အလယ္ တန္းအဆင့္ (၇၈) ဦးအတြက္ တစ္ဦးလွ်င္ (၄) အုပ္ႏႈန္းျဖင့္ (၃၁၂) အုပ္၊ မူလတန္းအဆင့္ (၁၃၉) ဦးအတြက္ တစ္ဦးလွ်င္ (၃) အုပ္ႏႈန္းျဖင့္ (၄၁၇) အုပ္ စုစုေပါင္း ဗလာစာအုပ္ (၁၀၄၉) အုပ္ အား လွဴဒါန္းခ့ဲသည္။

ထို႔အျပင္ အထက္တန္းအဆင့္ႏွင့္ အလယ္တန္းအဆင့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ တစ္ဦးလွ်င္ ေဘာပင္ (၃)ေခ်ာင္းစီကိုလည္းေကာင္း၊ မူလတန္းအဆင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ေဘာပင္ (၁) ေခ်ာင္း၊ ခဲတံ (၂) ေခ်ာင္းစီကိုလည္းေကာင္း ေပးအပ္လွဴဒါန္းခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

Credit – Phyi Khing Phyo


Leave a Reply