ဇလြန္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားသြားေရာက္ေလ့လာ

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ဇလြန္ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွၿမိဳ႕နယ္အတြင္းေရး မွဴးဦးႏိုင္လင္း၊ေကာ္မတီဝင္ဦးလွမိုး၊ ဦးရွိန္းထက္ေခါင္တို႔ေခါင္းေဆာင္ ၍ က်ံဳရွေက်းရြာႏွင့္ ဖက္ေသာင္ အစုႀကီးေက်းရြာတို႔မွငါးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းရွင္၁၂ဦးတို႔ ဇူလိုင္၃၁ရက္ ေန႔လယ္က ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္ သဇင္ေရေက်ာ္ကြင္းအတြင္းရွိ ငါး ေမြးျမဴေရးကန္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈေလ့လာခဲ့ၾကသည္။

ယင္းသို႔ ၾကည့္ရႈေလ့လာရာ တြင္ မင္းဇာနည္(ကုမၸဏီ)မွ ကိုရဲဝံ့ ဟံသာက ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း တြင္ ငါးသားေပါက္ေမြးျမဴျခင္း၊ အစာေကြၽးထိန္းသိမ္းေမြးျမဴျခင္း၊ ငါးရံ႕၊ငါးခူ၊ငါးျမစ္ခ်င္း၊ငါးေခါင္းပြ သားေဖာက္နည္းမ်ားႏွင့္မ်ိဳးေကာင္း မ်ိဳးသန္႔ရရွိေရးတို႔ကိုအက်ယ္တဝင့္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး ဇလြန္ၿမိဳ႕ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကသိ လိုေသာအခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ ေမးျမန္းၾကကာ ဇလြန္ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ မွေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ေရခ်ိဳငါး မ်ားပိုမိုေမြးျမဴႏိုင္ေရးအတြက္ စနစ္ တက်ေလ့လာႏိုင္ရန္ လိုက္ပါပို႔ ေဆာင္ကူညီခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေငြသန္း(ဇလြန္)


Leave a Reply