တိုင္ဖုန္းမုန္တိုင္းနီဒါေၾကာင္႔ ေဟာင္ေကာင္တြင္ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္ ၁၅၀ ေက်ာ္ ဖ်က္သိမ္းခဲ႔ရ

ေဟာင္ေကာင္ ၾသဂုတ္ ၂

တိုင္ဖုန္းမုန္တိုင္းနီဒါေၾကာင္႔ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္ေကာင္တြင္ ေလျပင္းမ်ားတိုက္ခတ္္ခဲ႔ၿပီး ေျမနိမ္႔ပိုင္း ေဒသမ်ားတြင္ ေရႀကီးမႈ သတိေပးခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚ လာသည္႔အတြက္ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္ ရာေပါင္းမ်ားစြာကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရေၾကာင္းသိရသည္။

Tropical-storm

ေဟာင္ေကာင္တြင္ ယခုႏွစ္အတြက္ ပထမဆံုးတိုင္ဖုန္းမုန္တိုင္းေၾကာင္႔ ေလျပင္းတိုက္ခတ္မႈတစ္နာရီလွ်င္ တစ္ရာကီလိုမီတာေက်ာ္ရွိခဲ႔ၿပီး တရုတ္ႏိုင္ငံ ဂြမ္ေဒါင္း ျပည္နယ္သို႔ မုန္တိုင္း၀င္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းခဲ႔သည္။

ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္ေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္ကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ရေၾကာင္း ေလဆိပ္အာဏာပိုင္အဖြဲ႔ကေျပာသည္။ ခရီးသည္ ရာေပါင္းမ်ားစြာသည္ ေလဆိပ္၌ ေသာင္တင္ေနၿပီး ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္ ၂၉၀ ေက်ာ္ကို ေရႊ႕ဆိုင္း လိုက္ရသည္။

နီဒါမုန္တိုင္းသည္ ဂြမ္ေဒါင္းျပည္နယ္ ကုန္းတြင္းပိုင္းေဒသမ်ားသို႔ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ၀င္ေရာက္ သြားၿပီျဖစ္ၿပီး မုန္တိုင္းဗဟိုခ်က္ရွိ ေလတိုက္ႏႈန္းတိုင္းထြာခ်က္မ်ားအရ အားေလွ်ာ႔မည့္လကၡဏာမ်ားကို ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း ေဟာင္ေကာင္မိုးေလ၀သဌာနက ေျပာသည္။

ေဟာင္ေကာင္ေငြလဲလွယ္မႈႏွင္႔ ေငြေၾကးသန္႔စင္မႈလိမိတက္ (HKEX) က ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္တြင္ ရွန္ဟိုင္း-ေဟာင္္ေကာင္ စေတာ႔ခ်ိတ္ဆက္ကုန္သြယ္ေရးအပါအ၀င္ ၎၏ ေငြေခ်းအာမခံေစ်းကြက္ႏွင္႔ ဆင္႔ပြား ေစ်းကြက္မ်ားကို အဆင္႔ ၈ ရွိ တုိင္ဖုန္းမုန္တိုင္းေၾကာင္႔ ေရႊ႕ဆိုင္းထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

Ref:Reuters

 


Leave a Reply