ေရဆင္းစပ္မ်ိဳးေျပာင္း စိုက္ပ်ိဳးနည္း

မူရင္းေဒသ
တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ စီခၽြမ္ျပည္နယ္၊ နန္ခိုးလ်န္မ်ိဳးေစ့လုပ္ငန္း၊ ကုမၸဏီလီမီတက္မွ မ်ိဳးကူးစပ္ ထုတ္လုပ္သည့္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။

13887080_1752584318345126_2939052444979433801_n

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စမ္းသပ္စိုက္ပ်ိဳးမႈ
ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) လားရႈိးၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အတြင္း (၆) ႀကိမ္ စမ္းသပ္စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ သည္။ စမ္းသပ္စိုက္ပ်ိဳးမႈအရ တစ္ဧကတင္း (၁၂၅-၁၆၀) တင္း ထြက္ရွိခဲ့သည္။

 

အရည္အခ်င္း လကၡဏာမ်ား
သက္တမ္းရက္ – မိုးရာသီတြင္ (၉၉) ရက္၊ ေဆာင္းရာသီတြင္ (၁၀၉) ရက္၊ အပင္အျမင့္ – မိုးရာသီတြင္ (၂၈၉) စင္တီမီတာ၊ အဖူးထိအျမင့္ (၁၂၅) စင္တီမီတာ၊ ေဆာင္းရာသီတြင္ (၂၅၇) စင္တီမီတာ၊ အဖူးထိအျမင့္ (၆၉) စင္တီမိတာ။

အဖူးထြက္ပံု
ပံုသ႑န္ – ေထာင္မတ္၍ ထြက္သည္။
အဖူးအရြယ္ – အဖူးအရွည္ (၂၀.၈) စင္တီမီတာ။
အစား – အဖူး၏ အခ်င္း (၅.၁) စင္တီမီတာ
အေစ့လိုင္း (၁၆) လိုင္း။

 

အေစ့ (၁၀၀၀)
အေလးခ်ိန္ – ၄၀၁.၈ ဂရမ္။
အေစ့အေရာင္ – လိေမၼာ္ရင့္ေရာင္။
အရြက္ – အစိမ္းရင့္ေရာင္၊ ေျပာင္ဖူးရင့္သည္
အေရာင္ – အထိ အရြက္အစိမ္းေရာင္ ရွိသည္။
အျမစ္ဖြဲ႔စည္းမႈ – ႀကီးထြားသန္စြမ္းသည္။
ထူးျခားမႈ – ေဒသေရေျမရာသီဥတုႏွင့္ ကိုက္ညီၿပီး ပိုးမႊားေရာဂါဒဏ္ ခံႏိုင္သည္။

 

တစ္ဧကပွ်မ္းမွ်
အထြက္ႏႈန္း – ၁၂၅.၀၆၀ တင္း။
တစ္ဧကအထြက္အမ်ားဆံုး ရရွိေစမည့္ သိပၸံနည္းက် စိုက္ပ်ိဳးနည္းစနစ္

၁။    စိုက္ပ်ိဳးမည့္ေျမကို ထယ္ေရးနက္နက္၊ ထြန္ေရးညပ္ညပ္ ရရွိေအာင္ ျပဳျပင္ပါ။

၂။    ေျမျပဳျပင္စဥ္ သဘာ၀ေျမၾသဇာကို ရႏိုင္သမွ်ထည့္ေပးပါ။ ဓာတ္ေျမၾသဇာကို ေျမျပဳျပင္စဥ္တြင္ ယူရီးယားတစ္အိတ္ (၅၀-ကီလို) တီစူပါတစ္အိတ္ (၅၁) ကီလိုႏွင့္ ပိုတက္ရွ္ အိတ္၀က္ (၂၅) ကီလိုကို ညီညာစြာ ၾကဲပက္ထည့္ေပးပါ။

၃။    တစ္ဧက အပင္ဦးေရ (၂၃၂၃) ပင္ ရရွိရန္ တန္းၾကား (၃၀) လက္မ၊ ပင္ၾကား (၉) လက္မ စိုက္ပါ။

၄။    စိုက္က်င္းတစ္က်င္းလွ်င္ မ်ိဳးေစ့ (၂) ေစ့စိုက္ပါ။

၅။    စိုက္ၿပီး (၇) ရက္တြင္အပင္ေပါက္ စံုမစံုစစ္ေဆးၿပီး၊ မေပါက္ေသာ စိုက္က်င္း မ်ားကို ခ်က္ခ်င္း ဖာေထး စိုက္ပ်ိဳးပါ။

၆။    စိုက္ၿပီးသည္မွ တ္လအတြင္း စိုက္က်င္းႏွင့္ စိုက္ခင္းအတြင္း ေရမ၀ပ္ေစရန္ အထူးဂရုျပဳ ေဆာင္ရြက္ပါ။

၇။    အပင္သက္တမ္း (၁၀-၁၄) ရက္သားတြင္ စိုက္က်င္း တစ္က်င္းလွ်င္ က်န္းမာ သန္စြမ္းသည့္ တစ္ပင္ခ်န္၍ သားခြဲပါ။

၈။    သားခြဲၿပီးပါက ပထမအႀကိမ္ ေပါင္းရွင္းေပး၍၊ တစ္ဧက ယူရီးယား အိတ္၀က္ (၂၅) ကီလိုထည့္ၿပီး ေသာင္တင္ေပးပါ။

၉။    အပင္သက္တမ္း (၃၀-၃၅) ရက္သားတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေပါင္းရွင္းေပး၍ တစ္ဧက ယူရီးယား အိတ္၀က္ (၂၅) ကီလိုထည့္ၿပီး ေဘာင္တင္ေပးပါ။

၁၀။ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္တြင္ အေလအလြင့္မရွိေအာင္ စနစ္တက် ရိတ္သိမ္းပါ။

‪#‎စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာ_သီးႏွံ‬
‪#‎Pissaya_Info‬
Source by – စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန

စိုက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ အေထြေထြဗဟုသုတ page မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။


Leave a Reply