ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးသို႔ ဒုတိယဥကၠ႒ သူရဦးေအးျမင့္ တက္ေရာက္

ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)လား႐ႈိးၿမိဳ႕ ျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရး ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ဇူလိုင္ (၂၉) ရက္ နံနက္ (၉) နာရီက ပါတီမ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးသို႔ ုျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ သူရဦးေအးျမင့္ တက္ေရာက္အမွာ စကားေျပာၾကားခဲ့သည္။`

အခမ္းအနားအစီအစဥ္အရ သဘာပတိဦးစိုင္းၾကဴက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ဗဟို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဒုတိယဥကၠ႒ သူရဦးေအးျမင့္က လမ္းညႊန္အမွာ စကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္ လက္၍ ျပည္နယ္အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာလဆိုင္းက ျပည္နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္ မ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ အစီရင္ခံစာဖတ္ၾကားတင္ျပခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အသစ္/အေဟာင္း ကိုယ္စားလွယ္အစုအဖြဲ႔မွ မဘိမ္းၿမိဳ႔နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အေဟာင္း ဦးျမင့္လႈိင္က ”ယခု ကာလ ဖက္ဒရယ္ကိစၥ” စာတမ္း ကို လည္းေကာင္း၊ ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္ အလိုက္အစုအဖြဲ႕မွ ေက်ာက္မဲခ႐ိုင္ ဥကၠ႒ဦးဝင္းျမင့္ က”စိမ္းလန္းေျမ သို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေစဖို႔” စာတမ္းကို လည္းေကာင္း ဖတ္ၾကားတင္ျပခဲ့သည္။

၄င္းေနာက္ျပည္နယ္ေကာ္ မတီဝင္ဦးေအာင္စိုးက ရွမ္းျပည္ နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)ေျခာက္ခ႐ိုင္ ၁၉ ၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ ဆႏၵမဲေပး ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကေသာဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ ဘ႑ာေရးမွဴးမ်ား အမည္စာရင္းကို ဖတ္ၾကားတင္ျပ၍ သဘာပတိ၏ အတည္ျပဳခ်က္ရယူခဲ့ရာ သဘာပတိ ဦးစုိင္းၾကဴက အတည္ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးစိုင္းေနာ္ခမ္းဦးက ျပည္နယ္ပါတီျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ား ေရြးခ်ယ္ၿပီးစီးခဲ့ေသာ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္အသစ္ (၁၅) ဦး၊ အရန္ေကာ္မတီဝင္အသစ္ ၁၅ဦး တို႔၏အမည္စာရင္းကို ဖတ္ၾကား တင္သြင္းခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ပါတီဗဟိုညီလာခံသုိ႔ တင္သြင္းမည့္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ သံုးဦး၊ အတြင္းေရးမွဴး သံုးဦး၊ ဘ႑ာေရးမွဴး တစ္ဦးတို႔ကို ဖတ္ၾကားတင္ျပ အတည္ျပဳခ်က္ရယူခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္ ေကာ္မတီဝင္အသစ္မ်ား၊ အရန္ ေကာ္မတီဝင္အသစ္မ်ား၊ တာဝန္ အပ္ႏွင္းလႊာကို ဗဟိုပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒သူရဦးေအးျမင့္က ေပးအပ္ခဲ့ရာ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေအာင္သူ က လက္ခံရယူခဲ့ၿပီး အသစ္ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရေသာျပည္နယ္ ေကာ္မတီဝင္အသစ္မ်ားက ကတိ သစၥာခံယူခဲ့ၾကၿပီး အခမ္းအနားကို ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။

အခမ္းအနားသို႔ ဗဟိုျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဒုတိယဥကၠ႒ သူရဦးေအးျမင့္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ဦးစပ္ေအာင္ျမတ္၊ ရွမ္းျပည္ နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)တာဝန္ခံဗဟိုပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ဦးေမာင္ေမာင္ေဆြ၊ ျပည္နယ္အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာလဆိုင္း၊ တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုင္းခမ္းေကာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) ေျခာက္ခ႐ိုင္ (၁၉) ၿမိဳ႔နယ္မွ ပါတီဥကၠ႒ ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး၊ ဘ႑ာေရးမွဴးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

မဂၤလာထြန္း(ေက်ာက္မဲ)


Leave a Reply