ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး(အေရွ႕)ပါတီမ်က္ႏွာစံုညီစည္းေဝး ပါတီျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရြးခ်ယ္ေရး အခမ္းအနားက်င္းပ

ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ဇူလိုင္ (၂၉) ရက္ နံနက္ ၁ဝ နာရီက ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး (အေရွ႕)မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးႏွင့္ ပါတီျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရြးခ်ယ္ ေရးအခမ္းအနားကုိ က်င္းပခဲ့သည္။

Bago East2

အခမ္းအနားတြင္ သဘာပတိ အျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးဥာဏ္ဝင္း၊ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား အျဖစ္ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး တာဝန္ခံ ဦးျမတ္ဟိန္းႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေဇာ္မင္းတို႔က ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

ေရွးဦးစြာ သဘာပတိ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ဦးဥာဏ္ဝင္းက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ တိုင္းေဒသႀကီး တာဝန္ခံ ဦးျမတ္ဟိန္း က ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ေရြးခ်ယ္ေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ထို႕ေနာက္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး (အေရွ႕)ပါတီတြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးညီညီျမင့္က တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္ဆင့္ေသာ ပါတီျပန္လည္ျပင္ ဆင္ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးႏွင့္ပတ္သက္၍ အစီ ရင္ခံတင္ျပၿပီးပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေစာေမာ္ထြန္းက တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္(ေဟာင္း)မ်ား တာဝန္မွႏုတ္ထြက္လႊာတင္သြင္းရာ သဘာပတိက ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳ ေၾကာင္း ေၾကညာသည္။

ယင္းေနာက္တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္အသစ္ ၁၅ ဦးႏွင့္ အရန္ပါတီေကာ္မတီဝင္အသစ္ ၁၅ ဦးတို႔၏ အမည္စာရင္းကို ဖတ္ၾကားတင္သြင္းသည္။ဆက္ လက္၍ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၏ အမည္စာရင္း စိစစ္ေနစဥ္အတြင္းအစု အဖြဲ႕မ်ားမွ စာတမ္းမ်ားကို အသီးသီးဖတ္ၾကားတင္သြင္းၾကသည္။

ထို႕ေနာက္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အေရွ႕ပါတီေကာ္မတီ ကိုယ္စား လွယ္ဦးေစာေမာ္ထြန္းက ေရွ႕လုပ္ ငန္းစဥ္မ်ား တင္သြင္းရာ သဘာပတိႀကီးက ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္အတည္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး တိုင္း ေကာ္မတီဝင္(အသစ္) မ်ားႏွင့္အရန္ ေကာ္မတီဝင္(အသစ္)မ်ား၏အမည္ စာရင္းအား အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္သဘာပတိအဖြဲ႕ ဝင္မ်ား၏ေရွ႕ေမွာက္တြင္ တိုင္းေဒသ ႀကီးပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားက ကတိ သစၥာျပဳၿပီး သဘာပတိႀကီးက နိဂံုး ခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကားကာ အခမ္းအနားကို ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား ျဖင့္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။

တင္စိုး(ပဲခူး)


Leave a Reply