မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ မ်က္ႏွာစုံညီ အစည္းအေဝးက်င္းပ

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္း အေဝးကို တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ႐ုံးအစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ဇူလိုင္လ (၃၀) ရက္ နံနက္ (၉) နာရီကက်င္းပရာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဦးတင္ႏိုင္သိန္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ လူငယ္ေမာင္မယ္ေလးမ်ားက “ေကသရာဇာျခေသၤ့” သီခ်င္းျဖင့္ သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖဧည့္ခံၿပီးေနာက္ သဘာပတိအဖြဲ႔မွေနရာယူကာ အစည္းအေဝးကို စတင္ဖြင့္လွစ္ၿပီးေနာက္ သဘာပတိက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲကိုထူးခြၽန္စြာေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ ပါတီဝင္မ်ား၏ သားသမီး မ်ားကို ဆုမ်ားခ်ီးျမႇင့္ျခင္း၊ ၂ဝ၁၅ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ေအာင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃ဝ အထက္ ေထာက္ခံမဲရရွိခဲ့ေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို ဂုဏ္ျပဳဆုမ်ား ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး အစည္းအေဝးကို ေခတၱရပ္နားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီေကာ္မတီ၏ ဖတ္ၾကားတင္သြင္းခဲ့သည့္ စည္း႐ုံးေရးက႑၊ စီးပြားေရးက႑ႏွင့္ လူမႈယဥ္ေက်းက႑ အစီရင္ခံစာမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ၿပီး လက္ရွိ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားက ေကာ္မတီတာဝန္မ်ားကို ျပန္လည္အပ္ႏွင္းခဲ့ကာ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီျပန္လည္ျပင္ဆင္ေ႐ြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းေရးေကာ္မတီမွ ဖြဲ႔စည္းေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးကာ အစုအဖြဲ႕သံုးဖြဲ႔မွ အဖြဲ႕လိုက္ေဆြးေႏြးတင္ျပ လာေသာ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီေကာ္မတီဝင္ေလာင္း ၃ဝ အမည္စာရင္းအားတင္သြင္းျခင္း၊ ေၾကညာျခင္းႏွင့္အတည္ျပဳျခင္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။

အစုအဖြဲ႔သံုးဖြဲ႔မွတင္ျပလာေသာ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး လ်ာထားကိုးဦးစီ အမည္စာရင္းအနက္မွ ပါတီျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းေရး ေကာ္မတီ ဗဟိုသို႔ ဆက္လက္တင္ျပမည့္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး လ်ာထားသံုးဦးစီ အမည္စာရင္းကိုေၾကညာခဲ့ကာ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ၁၅ ဦး အမည္စာရင္းႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီအရန္ေကာ္မတီဝင္ ၁၅ဦး အမည္စာရင္းကိုသဘာပတိ ထံတင္သြင္းေၾကညာအတည္ျပဳျခင္း တို႔ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။
ဆက္လက္၍ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရသည့္ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္ ၁၅ ဦးႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအရန္ေကာ္မတီဝင္ ၁၅ ဦးတို႔သည္ သဘာပတိ၏ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ကတိသစၥာျပဳ ၿပီးေနာက္ သဘာပတိက နိဂုံးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကားကာ အစည္းအေဝးကိုေႂကြးေၾကာ္သံ မ်ားျဖင့္ ဟစ္ေႂကြး၍ ေအာင္ျမင္စြာ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။
အစည္းအေဝးၿပီးဆုံးခ်ိန္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ဦးရဲျမင့္တို႔က တိုင္းေဒသႀကီးပါတီေကာ္မတီဝင္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ ျခင္းခံခဲ့ရသည့္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ ေကာ္မတီဝင္၁၅ဦးႏွင့္ အရန္ပါတီေကာ္မတီဝင္၁၅ဦးတို႔ အား ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေရွ႕ဆက္သြားမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအပါအဝင္ ပါတီက်စ္လ်စ္ခိုင္မာေရး၊ ျပည္သူလူထုအက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေရးအစရွိသည္တို႔ကို မွာၾကားခ့ဲသည္။

အစည္းအေဝးသို႔ ပါတီဗဟိုအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ႏိုင္သိန္း၊ ပါတီဗဟိုအၾကံေပး ဦးေသာင္း၊ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ဦးရဲျမင့္၊ ပါတီဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ဦးဝင္းရွိန္၊ ဗဟိုနာယကအဖြဲ႕ဝင္ဦးလွထြန္း၊ ပါတီဗဟိုဌာနခ်ဳပ္မွ ဦးတင္ဦးလြင္၊ ဦးေသာင္းေအး၊ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးဝင္းေမာင္၊ တိုင္း ေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္းမ်ား၊ ခ႐ိုင္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ခ႐ိုင္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ေ႐ြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသူ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအပါအဝင္ စုစုေပါင္းအင္အား ၃ဝဝ ခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သုတ


Leave a Reply