သံတြဲခရိုင္ပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေ၀းႏွင့္ ခရိုင္ပါတီေကာ္မတီ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ပြဲက်င္းပ

 

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ သံတြဲခရိုင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ မ်က္ႏွာစံုအစည္းအေဝးကို သံတြဲၿမိဳ႔နယ္ပါတီရံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ဇူလိ္ုင္လ (၂၈) ရက္ နံနက္ (၉း၄၀) အခ်ိန္တြင္က်င္းပခဲ့ရာ သဘာပတိအျဖစ္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ပါတီ နာယက ဦးထိန္လင္း၊ ဗဟိုေကာ္ မတီဝင္ ဦးရဲထြန္း၊ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ျပည္နယ္ပါတီ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းေဝ၊ ျပည္နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးတင္ေမာင္သန္း၊ ဦးထြန္းေဝတို႔မွေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ေရွးဦးစြာ သဘာပတိႀကီးမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ခရိုင္ပါတီ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈ အစီရင္ ခံစာအားတင္ျပျခင္း၊ အစုအဖြဲစာတမ္းဖတ္ၾကားျခင္းႏွင့္ ခရိုင္ေကာ္မတီဝင္ေဟာင္းမ်ားမွ ႏႈတ္ထြက္ ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး အခမ္းအနား ကို ေခတၱရပ္နားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ အခမ္းအနားကို ျပန္လည္က်င္းပရာ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးသန္းေဝမွ ေရြးခ်ယ္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ျပီး ခရိုင္ပါတီေကာ္မတီေဟာင္းမ်ား/ သစ္မ်ားမွ အဆိုတင္သြင္းခဲ့ျပီး ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ေပးခဲ့ၾကရာ သံတြဲခရိုင္ပါတီဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးဖိုးရီေအာင္၊ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ေဒၚဝင္းမင္းမာထြန္း၊ ဘ႑ာေရးမွဴး အျဖစ္ ဦးဝင္းသိန္း ခရိုင္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္ (၉) ဦးႏွင့္ အရံပါတီေကာ္မတီဝင္ (၉) ဦးတို႔အား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေပးခဲ့ၾကျပီး ခရိုင္ေကာ္မတီဝင္မ်ားမွ ကတိသစၥာျပဳခဲ့ၾကကာ သဘာပတိမွ နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့၍ အခမ္းအနားကို ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီအခ်ိန္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာရုပ္သိမ္းခဲ့သည္။

သန္းေမာင္


Leave a Reply