ဗန္းေမာ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေရႀကီးေဒသ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အစားအေသာက္မ်ား ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္း

ျမစ္ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ ေနအိမ္မ်ားအတြင္းေရမ်ား၀င္ေရာက္၍ ေရေဘးဒုကၡ ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ဇူလိုင္လ (၂၇) ရက္ နံနက္ (၁၁) နာရီအခ်ိန္က အစားအေသာက္မ်ား သြားေရာက္ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ခြန္သာရပ္ကြက္ေန ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေရရွင္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၌ (၃၀) ထုပ္ပါ ေခါက္ဆြဲေျခာက္ (၂၀) ဖာ၊ ေရသန္႔၁လီတာဘူး ၆လံုးပါ (၅၀) ကဒ္၊ တပ္ကေလးစုရွိ လူဦးေရ (၃၀) အတြက္ ေခါက္ဆြဲေျခာက္ (၂) ဖာ၊ ေရသန္႔ (၉)ကဒ္၊ ေပါက္ကုန္းရပ္ကြက္ ပညာ့ရိပ္သာအုပ္စု အတြက္ ေရသန္႔(၂၅)ကဒ္ တို႔အား ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ သြားေရာက္ လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

USDP ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႔


Leave a Reply