ဗန္းေမာ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ျမစ္ေရႀကီးမႈမွ ေဘးလြတ္ရာေခတၱခိုလံႈေနၾကေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္း

ဧရာ၀တီျမစ္ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ ေဘးလြတ္ရာသို႔ ေခတၱတိမ္းေရွာင္ ခိုလံႈေ နၾကေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႔နယ္၊ ေပါက္ကုန္းရပ္ကြက္ ပညာ့ ရိပ္သာအုပ္စုမွ ျပည္သူမ်ားထံသို႔ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ လွဴဒါန္းသည့္ ေခါက္ဆြဲေျခာက္ အထုပ္ ၃၀ ပါ ေခါက္ဆြဲဖာ (၂၆) ဖာကို ဇူလိုင္လ (၂၆) ရက္ေန႔က ၿမိဳ႔နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒မွ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အုပ္စုမွဴးထံသုိ႔ ေထာက္ပံ႔ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

USDP ဗန္းေမာ္


Leave a Reply