တမူးျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ၀ါဆိုသကၤန္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္း

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ တမူးခရိုင္၊ တမူးၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီအေနျဖင့္ ဇူလို္င္လ (၂၃) ရက္ေန႔က တမူးၿမိဳ႔ အထက္ပိုင္း႐ြာ မ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း (၃) ေက်ာင္းတြင္ ၀ါဆို သကၤန္းမ်ား ဆက္လက္လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ စာသင္ေက်ာင္း (၁၃) ေက်ာင္းရွိ ပထမတန္းေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ ဗလာစာအုပ္မ်ား လွဴဒါန္းျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားႀကိဳးမ်ား လွဴဒါန္း ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Credit – Min Maung


Leave a Reply