မိုင္ဂ်ာယန္အစည္းအေ၀းတြင္ ေခါင္းစဥ္ႀကီးေလးရပ္ ေဆြးေႏြးမည္

မုိင္ဂ်ာယန္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔မ်ား မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေ၀းတြင္ ေခါင္းစဥ္ႀကီးေလးရပ္ ေဆြးေႏြး ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ေကအိုင္အို ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ မုိင္ဂ်ာယန္တြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္း အေ၀းကို ယေန႔ (ဇူလိုင္ ၂၆ ရက္) မွစ၍ ေလးရက္ၾကာ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

‘‘ေခါင္းစဥ္ေလးရပ္ကုိပဲ ေဆြးေႏြးမွာပါ။ ပထမတစ္ခ်က္ကေတာ့ ပင္လံုလက္စဲြစာသားနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေဆြးေႏြး မယ္။ ၿပီးလို႔ရွိရင္ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အေျခခံမူေလးေတြ ေဆြးေႏြးမယ္။ ၿပီးလို႔ရွိရင္ လံုၿခံဳေရးနဲ႔ ကာကြယ္ ေရးေဆြးေႏြးမယ္။ ေနာက္ဆံုးတစ္ခု ႏုိင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးဆုိင္ရာ မူေဘာင္ကို သံုးသပ္မယ္’’ ဟု တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေ၀း ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ခူးဦးရယ္က ေျပာသည္။

အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ရန္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာဗီေဂ်နမ္ဘီးယားတုိ႔ ဇူလိုင္ (၂၅) ရက္ ညေနတြင္ မိုင္ဂ်ာယန္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

7 Day Daily


Leave a Reply