ပုဂၢလိက ႐ုပ္သံလုပ္ငန္းအသစ္မ်ား ခြင့္ျပဳေပးေတာ့မည္

ပုဂၢလိက႐ုပ္သံထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းသစ္မ်ား၏ ႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္ခြင့္မ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးသြားေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။

ယခုလ (ဇူလိုင္လကုန္) သို႔မဟုတ္ ေနာက္လ ၾသဂုတ္လဆန္းတြင္ ႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္ရန္ စိတ္ပါဝင္စားသည့္ အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို ဖိတ္ေခၚသြားမည္ျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိသူမ်ားကို တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယအၿမဲတန္းအတြင္းဝန္ ဦးမ်ဳိးျမင့္ေမာင္က The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။
႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈ ဥပေဒေရးဆြဲမႈ မၿပီးဆုံးေသးသည့္အတြက္ အသစ္လုပ္ကိုင္မည့္ ႐ုပ္သံဌာနမ်ားအေနႏွင့္ ထုတ္လႊင့္သည့္လိုင္းမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရမည္မဟုတ္ေသာ္လည္း လက္ရွိအစိုးရက ထုတ္လႊင့္ေနသည့္ လိုင္းမ်ား ကို ငွားရမ္းအသုံးျပဳခြင့္ ေပးသြားမည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

“ဥပေဒမထြက္ေသးတဲ့အတြက္ လိုင္းေတြကိုေတာ့ အပိုင္ေပးလို႔မရေသးဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာရွိတဲ့ လိုင္းေတြထဲ ကမွ သင့္တင့္မွ်တတဲ့ အေရအတြက္ကို မွ်ေပးမွာေပါ။့ မွန္းထားတာေတာ့ ဒီလကုန္ သို႔မဟုတ္ ေနာက္လဆန္း ထဲမွာ စိတ္ဝင္စားမႈ အဆိုျပဳလႊာျပဳစုၿပီး စိတ္ပါဝင္စားတဲ့သူေတြကို ဖိတ္ေခၚသြားမွာေပါ့ ၿပီးရင္ သတ္မွတ္ခ်က္ ေတြကို ရွင္းျပမယ္ေပါ။့ တင္ဒါစနစ္ဆိုရင္လည္း တင္ဒါစနစ္နဲ႔ေပါ့” ဟု ၎က ရွင္းျပသည္။

လက္ရွိတြင္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ အသံထုတ္လႊင့္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းထြက္ရွိထားၿပီျဖစ္ၿပီး နည္းဥပေဒ ထပ္မံ ထြက္ရွိရန္ႏွင့္ ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ယင္းဥပေဒတြင္ အစိုးရသစ္လက္ထက္ ဝန္ႀကီးဌာန အေျပာင္းအလဲမ်ား၊ ႐ုပ္သံလိုင္း ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ား အပါအဝင္ အခ်က္ ခုႏွစ္ခ်က္ခန္႔ ျပင္ဆင္ရန္က်န္ရွိေနေသးၿပီး နည္းဥပေဒထြက္ရွိရန္ တစ္ႏွစ္နီးပါးခန္႔ ၾကာျမင့္မည္ဟု ခန္႔မွန္း ထားေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

The Voice


Leave a Reply