ကခ်င္ျပည္နယ္ပါတီ လုပ္ငန္းညႇိႏိႈ္င္းစည္းေ၀းက်င္းပ

ကခ်င္ျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္း အစည္းအေ၀းကို ဇူလိုင္လ (၂၅) ရက္က ျပည္နယ္ပါတီရံုး အစည္းအေ၀း ခန္းမတြင္ က်င္းပရာ ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးလဂၽြန္ငန္ ဆုိင္း၊ ျပည္နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးရား၀မ္ဂ်ဳံ၊ ျပည္နယ္တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုးသိန္း၊ ျပည္နယ္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဦးတင္ေမာင္၀င္း၊ ဦးခ်စ္ဦး၊ ဦးဥာဏ္သိန္း၊ ဦးမရန္ဘရန္ေရွာင္၊ ဦးခ်န္တန္ခင္၊ ေဒၚရွီးေဇာ္လြမ္းလန္း တို႔တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ ပါတီျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဆက္လက္ က်င္းပၾကမည့္ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေ၀းအတြက္ ျပည္နယ္/ခရိုင္/ၿမိဳ႔နယ္မ်ားအား ဆက္လက္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေရးတို႔ကို နယ္ေျမ တာ၀န္ခံမ်ားႏွင့္ အက်ယ္တ၀င့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။


Leave a Reply