ကမၻာ့အႀကီးမားဆုံး torrent ဆိုက္တစ္ခုကို ၿဖိဳခြင္းရန္ FBI ကုိ Apple ကူညီခဲ့

Apple သည္ ကမၻာ့အႀကီးဆုံး KickassTorrents ဆိုက္ပုိင္ရွင္ကို ဖမ္းဆီးႏိုင္ရန္ အေမရိကန္တရားေရးဌာနသုိ႔ သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ေထာက္ပံ့ ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ Apple မွ ေထာက္ပံ့ခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္ မ်ားသည္ ပိုလန္တြင္ေနထုိင္ေသာ ယူကရိန္းႏိုင္ငံသား အာတမ္ေဗာ္လင္ကို ဖမ္းဆီးရာတြင္ အေရးပါခဲ့သည္။

4096

အဆိုပါ KickassTorrents ပုိင္ရွင္ကို မူပိုင္ခြင့္ခ်ိဳးေဖာက္မႈႏွင့္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈမ်ားျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ထားသည္။ Torrent သည္ BitTorrent ၏ အတိုေကာက္ အမည္ျဖစ္ၿပီး အင္တာနက္၌ ဖိုင္မ်ားျဖန္႔ခ်ိရာတြင္ အသုံးျပဳေသာ နည္းပညာ ျဖစ္သည္။ ၎ကို အေကာင္းအဆိုး ႏွစ္ရပ္လုံးအတြက္ အသုံးခ်ေနၾကသည္။

အစိုးရေရွ႕ေနမ်ားက မစၥတာေဗာ္လင္သည္ ေဒၚလာဘီလ်ံေပါင္းမ်ားစြာ တန္ေၾကးရွိေသာ ႐ုပ္ရွင္မ်ား၊ ဗီဒီယိုိဂိမ္းမ်ား၊ တီဗီအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ေတးသီခ်င္းအယ္လ္ဘမ္မ်ားကို တရားမဝင္ ကူးယူျဖန္႔ခ်ိရာတြင္ တာဝန္အရွိဆုံးသူ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

Apple သည္ ေတးဂီတလုပ္ငန္းအတြင္း အေရးပါသည့္ေနရာတြင္ရွိေသာေၾကာင့္ ေဗာ္လင္ကို ဖမ္းဆီးရာတြင္ အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း သုံးစြဲသူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ၏ လုံၿခဳံေရးကိုခ်ိဳးေဖာက္မည့္ ကိစၥမ်ားတြင္မူ အစိုးရ၏ လုပ္ရပ္ကုိ ဆန္႔က်င္ခဲ့သည္။

Apple ကေထာက္ပံ့ေသာ သက္ေသခံမွတ္တမ္းမ်ားသည္ ေဗာ္လင္ကိုဖမ္းဆီးရာ၌ ေနာက္ဆုံးပေဟဠိ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရး စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး၏ အထူးေအးဂ်င့္ျဖစ္သူ ဂ်ာရတ္ဒါယက္ဗ္ ဟိုင္ရာယန္က ေဗာ္လင္ကုိ ေျခရာခံရန္ ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ မစၥတာဒါယက္ဗ္ဟိုင္ရာယန္သည္ ဖိုင္ေဝမွ်သည့္ KickassTorrents (KAT) အတြက္ ေႀကာ္ျငာရွင္အျဖစ္ အသြင္ယူခဲ့သည္။ KickassTorrents သည္ အင္တာနက္ရွိ နာမည္အေက်ာ္ၾကားဆုံး ဆိုက္ ၁၀၀ အနက္ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း Alexa Internet မွ အခ်က္အလက္အရ သိရသည္။

ဒါယက္ဗ္ဟိုင္ရာယန္က Apple အီးေမးလ္ trim@me.com ႏွင့္ ေဗာ္လင္တို႔ ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း သံသယရွိခဲ့ၿပီး ေနာက္ FBI က Apple ထံဆက္သြယ္ခဲ့သည္။ Apple မွေထာက္ပံ့ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ iTunes store တြင္ တရားဝင္ေငြေပးေခ်မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သလို Facebook account KAT ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ KAT ႏွင့္ပတ္သက္ေသာအီးေမးလ္ ရာေပါင္းမ်ားစြာလည္း ရရွိထားေၾကာင္းသိရသည္။ KAT သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ တြင္ Bitcoin လွဴဒါန္းမႈမ်ားကို လက္ခံခဲ့ၿပီး Bitcoin account မွာ trim@me.comျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည္။

၎သက္ေသမ်ားျဖင့္ တရားေရးဌာနက ေဗာ္လင္ကို မသမာသည့္မူပုိင္ခြင့္ခ်ိဳးေဖာက္မႈႏွင့္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈတြင္ ပါဝင္ ပတ္သက္မႈ အမႈႏွစ္ခုျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားသည္။ ေဗာ္လင္ကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုထား ေၾကာင္း သိရသည္။  Ref: BusinessInsider


Leave a Reply