ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္ အေပ်ာ္စီးသေဘၤာ ၈ စီးေျပးဆြဲရန္ တရုတ္စီစဥ္ေန

ေပက်င္း ဇူလိုင္ ၂၁

လာမည့္ ၅ ႏွစ္အတြင္း ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အတြင္း၌ အေပ်ာ္စီးသေဘၤာ ၈ စီးအထိ ေျပးဆြဲရန္ စီစဥ္ေန ေၾကာင္း တရုတ္ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာက ဇူလိုင္ (၂၁) တြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီး တရုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင္႔ အျငင္းပြား ေရျပင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ဆက္လက္ျမႇင္႔တင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။

14654164164

ဆန္ယာ ႏိုင္ငံတကာ အေပ်ာ္စီးသေဘၤာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကုမၸဏီႏွင္႔ ကိုစကို သေဘၤာလုပ္ငန္း၊ တရုတ္အမ်ဳိးသားခရီးသြား ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းႏွင္႔ တရုတ္ဆက္သြယ္မႈ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီလိမိတက္တို႔က သေဘၤာ ၈ စီးကို ၀ယ္ယူ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း China Daily သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဟိုင္နယ္ျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း အပန္းေျဖၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ ဆန္ညာရွိ သေဘၤာက်င္းတြင္ အေပ်ာ္စီး သေဘၤာ ၄ စင္းကို တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Ref:CNA


Leave a Reply