အမ်ားျပည္သူသိရွိရန္ အသိေပးႏႈိးေဆာ္ခ်က္

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနသည္ အရည္အေသြးစစ္မွန္ ေကာင္းမြန္ၿပီး ေဘးဥပဒ္အၲရာယ္ ကင္းရွင္းကာ အက်ိဳးအာနိသင္ရွိေသာ ေဆးဝါးမ်ားကို အမ်ားျပည္သူတို႔ သုံးစြဲႏိုင္ရန္ စနစ္တက် ကြပ္ကဲ ၾကပ္မတ္လ်က္ရွိသည္။ 

ေစ်းကြက္ရွိ ေဆးဝါးမ်ားကို ပုံမွန္ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ေဆးဘူးေပၚတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ Chengdu Emei Pharmaceutica Co., Ltd. Sichuan, China ထုတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆးဝါးမွတ္ပုံတင္မရွိေသာ Griseofulvin Tablets 125mg ေဆးဝါးသည္ ေဆးဝါးအတု(အတု) ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွိရသည္။ 


ေဆးဝါးအတု၊ စံမညီေဆးဝါးမ်ားကို မွီဝဲေသာေရာဂါေဝဒနာရွင္မ်ားသည္ စရိတ္မ်ားစြာ ကုန္က်သည့္ အျပင္ မိမိတို႔ခံစားေနရေသာ ေရာဂါမ်ား ေပ်ာက္ကင္းျခင္း (လုံးဝ) မရွိဘဲ ပိုမိုဆိုးရြားေသာ အေျခအေန ခံစားရမည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္၍ ေဆးဝါးတင္သြင္း ျဖန္႔ျဖဴးသည့္ကုမၸဏီ၊ ေဆးဝါးေရာင္းခ်သည့္ေဆးဆိုင္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ မွတ္ပုံတင္ထားျခင္းမရွိေသာ ေဆးဝါးမ်ား၊ ေဆးဝါးအတု၊ စံမညီ ေဆးဝါးမ်ား တင္သြင္းျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ျခင္း လုံးဝ(လုံးဝ) မျပဳရန္ႏွင့္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိပါက သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းက အမ်ိဳးသား ေဆးဝါးဥပေဒပုဒ္မ(၁၈)အရ တရားစြဲဆို အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ အသိေပးေၾကညာထားေၾကာင္း သိရသည္။

Myawady Daily


Leave a Reply