လက္ပံေတာင္းေတာင္စီမံကိန္း ေခတၱရပ္နားသင့္ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႔ ထုတ္ျပန္

နစ္နာေနေသာ ေဒသခံ မ်ားကိစၥကို ေျဖရွင္းၿပီးခ်ိန္အထိ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံ ကိန္းကို ေခတၱရပ္နားသင့္ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕က ဇူလုိင္ ၂၀ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ကာ အစိုးရအား တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

အစိုးရသစ္သည္ အဆုိပါ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာ စိုးရိမ္ခ်က္မ်ားကို ထိခိုက္ နစ္နာသည့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ စစ္ မွန္စြာ ညႇိႏိႈင္းတုိင္ပင္ေဆြးေႏြး ေျဖရွင္းၿပီးခ်ိန္အထိ လက္ပံ ေတာင္းေတာင္ သတၱဳတြင္းလုပ္ ငန္း လည္ပတ္မႈမ်ားအားလံုးကို ေခတၱရပ္နားေစရန္ လုပ္ေဆာင္ သင့္ေၾကာင္း အဆုိပါ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထား ျခင္းျဖစ္သည္။

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး ကံ ကုန္းေက်းရြာရွိ မိုးႀကိဳးဆာလဖ်ဴ ရစ္အက္စစ္စက္႐ံုသည္ လက္ပံ ေတာင္းေတာင္၊ စံပယ္ေတာင္ႏွင့္ ေၾကးစင္ေတာင္ရွိ ေၾကးနီတြင္းႏွစ္ တြင္းသို႔ ဆာလဖ်ဴရစ္အက္စစ္ မ်ား ေပးပို႔ေနၿပီး ဦးပိုင္ႏွင့္တ႐ုတ္ ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီတုိ႔က ေမလတြင္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ သတၱဳ တြင္းလုပ္ငန္းကို ေၾကးနီထုတ္ လုပ္မႈ ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ေန ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာက ဆုိ သည္။

၂၀၀၇ တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ ေသာ မိုးႀကိဳးဆာလဖ်ဴရစ္အက္ စစ္စက္႐ံုကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ စံုစမ္းစစ္ ေဆးေရးေကာ္မတီက ၂၀၁၃ တြင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ရာ ေဒသအာဏာ ပိုင္မ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မယူဘဲ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေကာ္မတီက ေတြ႕ရွိခဲ့သည္ဟုဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ စီးပြားေရးဦးပိုင္ လီမိတက္သည္ ၂၀၁၃ ဇူလုိင္ တြင္ စက္႐ံုလည္ပတ္ရန္ ပါမစ္ ထပ္ယူခဲ့သျဖင့္ ၂၀၀၇ မွ ၂၀၁၃ အထိ တရားမဝင္ လည္ပတ္ခဲ့ ေသာ္လည္း ပိုင္ရွင္ျဖစ္သူ ဦးပိုင္ လီမိတက္ကို မည္သည့္အျပစ္ ဒဏ္မွ် မခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ ျပန္ခ်က္ကဆုိသည္။

‘‘ေဒသႏၲရ အာဏာပိုင္ေတြ ရဲ႕ စိုးရိမ္မႈေတြကို ဦးပိုင္က လ်စ္ လ်ဴမ႐ႈသင့္သလို တကယ္ထိခိုက္ ခံစားေနရတဲ့ ေဒသခံေတြရဲ႕ အ ေရးႀကီးတဲ့ မေက်နပ္ခ်က္၊ တုိင္ ၾကားခ်က္ေတြကိုလည္း နား ေထာင္ရမယ္။ ဗဟိုအစိုးရအေန နဲ႔ ဒီစက္႐ံုလုပ္ငန္းလည္ပတ္ေန တာကို ရပ္ပစ္ဖို႔နဲ႔ ေဘးကင္းစိတ္ ခ်မယ့္ေနရာကို ေျပာင္းေရႊ႕ခုိင္းဖို႔ အခုလိုေနၿပီ’’ဟု အျပည္ျပည္ဆုိင္ ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕မွ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး သု ေတသနပညာရွင္ မာ့ခ္ဒြန္းမန္႔က ဆုိသည္။

ဇြန္လ ၁၅ ရက္တြင္ စက္႐ံု ျပန္လည္လည္ပတ္၍ ေလထုညစ္ ညမ္းသျဖင့္ စက္႐ံုႏွင့္ မီတာ ၅၀ ကြာေဝးသည့္ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားအမ်ားစုသည္ ေက်ာင္းမ တက္ေတာ့ေၾကာင္း ရြာသူရြာ သားမ်ားက ေျပာသည္။

ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီက ေကာက္ယူခဲ့သည့္ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္းကို Amnesty Internat-ional အဖြဲ႕က ဇြန္လ ၁၅ ရက္တြင္ စာျဖင့္ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း အေျဖမရခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

7 Day Daily


Leave a Reply