စစ္ကိုင္းခ႐ိုင္ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးသို႔ ဒုတိယဥကၠ႒သူရဦးေအးျမင့္ႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ ဦးသာေအး တို႔တက္ေရာက္

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဒုတိယဥကၠ႒ (စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးတာဝန္ခံ) သူရဦးေအးျမင့္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ဦးသာေအး (ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္)တို႔သည္ ဇူလိုင္လ (၁၇) ရက္ေန႔ နံနက္ ၉နာရီတြင္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး စစ္ကိုင္းခ႐ိုင္ ပါတီေကာ္မတီ႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပေသာ စစ္ကိုင္းခ႐ိုင္ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္း အေဝးသို႔တက္ေရာက္၍ ပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ သူရဦးေအးျမင့္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

Sagaing0


အဆိုပါစစ္ကိုင္းခ႐ိုင္ပါတီမ်က္ ႏွာစုံညီ အစည္းအေဝးသို႔ စစ္ကိုင္း တုိင္းေဒသႀကီးပါတီမွ တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴးဦးေအာင္ေက်ာ္ ဦး၊ ပါတီေကာ္မတီဝင္ဦးသန္းထြန္း၊ ေဒါက္တာျမင့္သိန္း၊ဦးမင္းမင္းေဇ ယ်ာျမင့္၊ေဒၚသိဂႌဝင္းေရႊ၊ဦးေအာင္ ကိုစံ၊ ေဒၚညြန္႔ညြန္႔ေဌးတို႔ႏွင့္အတူ စစ္ကိုင္းခ႐ိုင္ႏွင့္ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕ နယ္မ်ားမွပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ အတြင္း ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။
အဆိုပါ စစ္ကိုင္းခ႐ိုင္ မ်က္ႏွာ စုံညီအစည္းအေဝးတြင္ပါတီဒုတိယ ဥကၠ႒က အမွာစကားေျပာၾကား ျခင္း၊ ပါတီဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႕မွ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္ႏွင့္ အရန္ ခ႐ိုင္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားကို စိစစ္ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ေရြးခ်ယ္ေရး ေကာ္မတီမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားကိုႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ ေရြးခ်ယ္ခံရ သည့္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားအား သီးျခားမွာၾကားျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအးေဇယ်ာ


Leave a Reply