ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကုိိယ္စားလွယ္မရခဲ့သည့္ပါတီမ်ား ၂၁ ရာစုပင္လုံ တက္ေရာက္မည့္ ကုိယ္စားလွယ္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေရး ေဆြးေႏြးမည္

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မရခဲ့သည့္ ပါတီမ်ား ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံသုိ႔ ကုိယ္စားျပဳ ကာ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးမည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ရန္ ညိႇႏႈိင္းအစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီ (NDF) မွ သတင္းရရွိသည္။

အဆုိပါ ညိႇႏႈိင္းအစည္းအေ၀းကို အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီ (NDF) က ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ကာ ၂၀၁၅အေထြ ေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အႏိုင္မရခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအား ဖိတ္ၾကား ၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ဇူလုိင္လအကုန္ (သုိ႔မဟုတ္) ၾသဂုတ္လဆန္းတြင္ ျပဳလုပ္မည္ဟု NDF ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေနမင္းေက်ာ္က ေျပာသည္။

ယင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံသုိ႔ ႏုိင္ငံေရးကိစၥရပ္မ်ား တင္ျပႏုိင္မည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေရးကိစၥ၊ ညီလာခံသုိ႔တင္ျပရန္ကိစၥရပ္မ်ာ းေဆြးေႏြးၾကမည္ဟု ဦးေနမင္းေက်ာ္ က ေျပာသည္။

အဆုိပါေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔တက္ေရာက္ရန္ ရန္ကုန္အေျခစုိက္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသာမက ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္း အသီးသီးရွိ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအား ဖိတ္ၾကားရန္ NDF ပါတီက စီစဥ္ေနသည္။

အစုိးရသစ္က ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို လာမည့္ၾသဂုတ္အတြင္း က်င္းပရန္စီစဥ္ေနၿပီး အဆုိပါ ညီလာခံသုိ႔ လႊတ္ေတာ္အတြင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေနရာရရွိထားေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသာ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ပါ၀င္ခြင့္ရမည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကား သည္။

သုိ႔ေသာ္ဇူလုိင္လဆန္းက ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပေသာ ပင္လုံအႀကိဳျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း၌ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံသုိ႔ ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္မရေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ကုိယ္စားျပဳ ပါ၀င္ခြင့္ရေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျဖေလွ်ာ့သည့္ မူ၀ါဒတစ္ရပ္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ စာရင္းမ်ားအရ တရား၀င္္ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၉၁ ပါတီရွိကာ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေနရာရေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၂၂  ပါတီရွိေနသည္။

7 Day Daily


Leave a Reply