သာေပါင္းၿမိဳ႔နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖဳိး လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းစည္းေ၀း

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ခရိုင္၊ သာေပါင္းၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ျမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီ ဝင္မ်ား လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းကို ဇူလိုင္လ (၁၄) ရက္ေန႔က ၿမိဳ႔နယ္ ပါတီရံုး၌ က်င္းပရာ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးကိုကိုဇင္မွ လမ္းညႊန္အမွာစကား ေျပာၿပီး ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားအား ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ဘ႑ာေရးမွဴးတို႔က ျပန္လည္ရွင္းလင္းခ့ဲၾကေၾကာင္း သိရသည္။

Usdp Ayeyarwady Region News


Leave a Reply