လာမည့္တစ္ပတ္အတြင္း ခ်င္းတြင္းႏွင့္ ဧရာ၀တီျမစ္ဖ်ားပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ မိုးပိုလာႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ျမစ္ေရျပန္ တက္လာႏိုင္ဟု ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ေျပာၾကား

လာမည့္တစ္ပတ္အတြင္း ခ်င္းတြင္းျမစ္ဖ်ားပိုင္းႏွင့္ ဧရာ၀တီျမစ္ဖ်ားပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ မိုးပိုလာႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ျမစ္ေရျပန္တက္လာႏိုင္ေၾကာင္း မိုးေလ၀သ ႏွင့္ ဇလေဗဒပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္က ဇူလိုင္ (၁၄) ရက္က သတိေပးထားသည္။

အဆိုပါေဒသမ်ားပါ၀င္သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အထက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ တစ္ပတ္ အတြင္း မိုးရြာႏိုင္မႈအေျခအေနမွာ ေနာက္သံုးရက္အတြင္း မိုးေရခ်ိန္လက္မ ၄ လက္မမွ ၁၀ လက္မခန္႔၊ ေနာက္ ၅ ရက္အတြင္း မိုးေရခ်ိန္ ၅ လက္မမွ ၁၂ လက္မ ခန္႔ႏွင့္ ေနာက္ ၇ ရက္အတြင္း မိုးေရခ်ိန္ ၆လက္မမွ ၁၄ လက္မခန္႔ ထိ မိုးပိုလာႏိုင္ကာ အဆိုပါေဒသမ်ားအေနျဖင့္ ျမစ္ေရတက္ျခင္းကို ဆက္လက္သတိထားရန္ လိုအပ္သည္။

“ခ်င္းတြင္းျမစ္ဖ်ားပိုင္းနဲ႔ ဧရာ၀တီျမစ္ဖ်ားပိုင္းေတြမွာ မိုးအသင့္အတင့္မွ မိုးသည္းထန္ႏိုင္ၿပီး ေရျပန္တက္လာႏိုင္ တာေၾကာင့္ ျမစ္ေရမ်ားကို ဆက္လက္သတိထားရန္လို အပ္ေနပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာထြန္းလြင္က သတိေပး ထားသည္။

လက္ရွိျမစ္ေရအေျခအေနမ်ားမွာလည္း ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရသည္ ေမာ္လိုက္ၿမိဳ႕၊ မင္းကင္းၿမိဳ႕၊ မံုရြာၿမိဳ႕ ႏွင့္ ကနီၿမိဳ႔ တို႔တြင္ ယင္းတို႔၏စိုးရိမ္ေရမွတ္အထက္ ဆက္ရွိႏိုင္ၿပီး င၀န္ျမစ္ေရသည္ ငါးသိုင္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕၏ စိုးရိမ္ေရမွတ္ အထက္တြင္ ဆက္လက္ရွိေနႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအျပင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႔အပါအ၀င္ တျခားတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ ေရဖံုးလႊမ္း ခံရႏိုင္သည့္ အလားအလာမ်ားေနေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါေရဖံုးလႊမ္းႏိုင္သည့္ အလားအလာမ်ားေနသည့္ေဒသမ်ားတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ပဲခူး တိုင္းေဒသႀကီး သာယာ၀တီၿမိဳ႔ႏွင့္ပဲ ခူးၿမိဳ႕၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ ဟသၤာတၿမိဳ႔ႏွင့္ မအူပင္ၿမိဳ႕၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ သထံုၿမိဳ႔နယ္ တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာထြန္းလြင္က သတိေပးထား သည္။

Democracytoday


Leave a Reply