မႏၲေလးခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးႏွင့္ ခရိုင္ပါတီေကာ္မတီ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းေ၈း အခမ္းအနား က်င္းပၿပီးစီး

မႏၲေလးခ႐ိုင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးႏွင့္ ခရို္င္ပါတီ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းေရး အခမ္းအနားကို တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီ႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ဇူလိုင္ (၁၄) ရက္ နံနက္ (၉) နာရီကက်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည္။

အစည္းအေဝးသို႔ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ဦးရဲျမင့္ႏွင့္ အတူ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဝင္းေမာင္၊ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခ႐ိုင္ပါတီ အတြင္းေရး မွဴးႏွင့္ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္ မတီဝင္မ်ား၊ ခ႐ိုင္ပါတီျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရြးခ်ယ္ေရး ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသူ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား အပါအဝင္ စုစုေပါင္း အင္အား (၇ဝ) ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အစည္းအေဝးတြင္သဘာပတိ အဖြဲ႔မွေနရာယူကာ အစည္းအေဝးကို စတင္ဖြင့္လွစ္ၿပီးေနာက္ သဘာပတိက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ကာ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီ၏ စည္း႐ုံးေရး က႑၊ စီးပြားေရးက႑ ႏွင့္ လူမႈယဥ္ေက်းက႑ အစီရင္ခံစာမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ခ႐ိုင္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္အသီးသီးက ဖတ္ ၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ အစည္းအေဝးကို ဆက္လက္က်င္းပရာ လက္ရွိခ႐ိုင္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားက ႏုတ္ ထြက္ခဲ့ကာ ခ႐ိုင္ပါတီျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီမွ ခ႐ိုင္ပါတီဖြဲ႕စည္းေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္း စဥ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးကာ ခ႐ိုင္ ပါတီဝင္အသစ္မ်ားႏွင့္ အရန္ခ႐ိုင္ ပါတီေကာ္မတီဝင္ အသစ္မ်ား၏ အမည္စာရင္း တင္သြင္းျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္း၊ေၾကညာျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေရြးခ်ယ္ ခံခဲ့ရသည့္ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္ ကိုးဦးအနက္မွ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ဘ႑ာေရးမွဴး မ်ားအား ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ ကာ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရ သည့္ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ အရန္ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ သဘာပတိ၏ေရွ႕ေမွာက္တြင္ကတိ သစၥာျပဳကာ တာဝန္မ်ားကိုအသီး သီးေပးအပ္ခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ သစ္ ဦးဘိုသင္းက ႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကားေျပာၾကားခဲ့ကာ တိုင္းေဒသ ႀကီးပါတီမ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝး သု႔ိတက္ေရာက္ခြင့္ရမည့္ ကိုယ္စား လွယ္ႏွစ္ဦးကို ဆက္လက္ေရြး ခ်ယ္အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး သဘာပတိ က နိဂုံးခ်ဳပ္စကားေျပာၾကားခဲ့ကာ အစည္းအေဝးကို ေၾကြးေၾကာ္သံ မ်ားျဖင့္ဟစ္ေၾကြး၍ ေအာင္ျမင္စြာ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။

အစည္းအေဝးၿပီးဆုံးခ်ိန္ေနာက္ ပိုင္းတြင္ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္၊တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ဦးရဲျမင့္ကေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ ျခင္းခံခဲ့ရသည့္ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးဘိုသင္း၊ ခ႐ိုင္ပါတီအတြင္းေရး မွဴး ဦးေက်ာ္ဆန္း၊ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးဝင္းေမာင္တို႔အပါအဝင္ ခ႐ိုင္ ပါတီဝင္ကိုးဦးႏွင့္ အရန္ခ႐ိုင္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္ကိုးဦးတို႔အား ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေရွ႕ဆက္သြားမည့္လုပ္ ငန္းစဥ္မ်ား၊ပါတီဖြဲ႕စည္းေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား အပါအဝင္ ပါတီက်စ္လ်စ္ ခိုင္မာေရး၊ ျပည္သူလူထု အက်ဳိး ျပဳလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေရး အစ ရွိသည္တို႔ကို မွာၾကားခဲ့သည္။

သုတ(မႏၲေလး)


Leave a Reply