ႀကက္သြန္ၿဖဴ (garlic )ကုိစား က်န္းမာၿခင္းသည္ လာဘ္တစ္ပါး

ၿမန္မာၿပည္တြင္ မက ကမၻာတစ္ဝန္းလုံးတြင္ ဟင္းခ်က္ၿပဳတ္၌ အသုံးၿပဳေသာ ႀကက္သြန္ၿဖဴသည္ ေဆးဖက္ဝင္ အာနိသင္မ်ားၿဖင့္ ၿပည့္စုံလွေႀကာင္း ၊ ႀကက္သြန္ၿဖဴကုိ တစ္ေန ့တစ္လုံးစားသုံးေပးပါက ဗီတာမင္ေအ ၊ ဘီ ႏွင့္ စီ ၿပည့္ဝစြာရရွိမည္သာမက သတၱဳဓာတ္အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ခႏၶာကုိယ္အတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္မည္ ၿဖစ္သည္ ။

ၿမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားတြင္ ႀကက္သြန္ၿဖဴကုိ ဟင္းခ်က္ရာတြင္ ထည့္သုံးၿခင္းအၿပင္ လက္ဖက္သုပ္တြင္လည္း မၿဖစ္မေနပါဝင္သည္ကုိေတြ ့ရွိရပါသည္ ။ လက္ဖက္၏အက်ဴိးႏွင့္ အတူ ႀကက္သြန္ၿဖဴပါ တြဲဖက္ စားသုံးေနႀကပါသည္ ။ Admin ကုိယ္တုိင္လည္း က်န္းမာေရး အတြက္ အေထာက္အကူၿဖစ္ေစေသာေႀကာင့္ ယေန ့တုိင္ ႏွစ္ၿခဳိက္စြာ စားသုံးေနခဲ့ပါသည္ ။

ႀကက္သြန္ၿဖဴတြင္ ဥပဒ္ၿဖစ္ေစႏုိင္ေသာ ဓာတ္ပစၥည္းမ်ားကုိ ဖယ္ရွားေပးနုိင္ၿပီး ေရာဂါ ဘယမ်ားၿဖစ္ပြားၿခင္းမွ ကာကြယ္ေပးႏုိင္ေႀကာင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ခ်ာပယ္ဟီးလ္ၿမဳိ ့ရွိ ေၿမာက္ကာရုိလုိင္းနား တကၠသုိလ္မွ သုေတသီမ်ား၏ ေလ့လာခ်က္တြင္ ေဖာ္ၿပခဲ့ပါသည္ ။

ႀကက္သြန္ၿဖဴတြင္ ဆယ္လင္နီယမ္ သတၱဳဓာတ္တုိ ့ပါဝင္ေႀကာင္း ၊ ႀကက္သြန္ၿဖဴကုိ ေန ့စဥ္စားသုံးေပးၿခင္းၿဖင့္ အူမႀကီး ကင္ဆာ ၿဖစ္ပြားႏုိင္မွဳ ၁၀ ရာခုိင္ႏွဳန္း မွ ၅၀ ရာခုိင္ႏွဳန္းအထိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္ေႀကာင္း ႀကက္သြန္ၿဖဴကုိ ပုံမွန္စားသုံးသူမ်ားသည္ အစာအိမ္ကင္ဆာေဘးအႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္နုိင္သည့္ အၿပင္ ႏွလုံးေသြးေႀကာဆုိင္ရာ စနစ္ ေကာင္းမြန္ေႀကာင္း ေလ ့လာေတြ ့ရွိခ်က္တြင္ ေဖာ္ၿပသည္ ။

ႀကက္သြန္ၿဖဴသည္ ေသြးတြင္းရွိ အဆီဓာတ္ ( ကုိလက္စထေရာ ) ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးနို္င္ၿပီး ေသြးဖိအားကုိ ပုံမွန္ၿဖစ္ေစေႀကာင္း သိရသည္ ။

ႀကက္သြန္ၿဖဴ၏ အာနိသင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မႀကာေသးမိက စမ္းသပ္မွဳ တခုၿပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ ႀကက္သြန္ၿဖဴကုိ ေန ့စဥ္ ပုံမွန္စားသုံးသူမ်ား အေနၿဖင့္ အေအးမိေရာဂါ ၊ တုပ္ေကြးေရာဂါ ႏွင့္ ကပ္ပါးပုိးဆုိင္ရာေရာဂါမ်ားၿဖစ္ပြားၿခင္းမွ ကာကြယ္ႏုိင္ေႀကာင္း တင္ၿပအပ္ပါသည္ ။


Leave a Reply