ၾသစီ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းမွာ အေအးဒဏ္ခံေနရ

11616196

ACT, Black Mountain မွာ ႏွင္းေတြဖုံးလႊမ္းေန (Credit: ABC)

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ ​အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းမွာ ​အေအးဓာတ္ေတြ ​ျဖတ္သန္းေနတဲ့အတြက္ ​ႏွင္းက်တာေတြအျပင္ ​ေလျပင္းေတြလည္း ​တိုက္ခိုက္ေနပါတယ္။

ဗစ္တိုးရီးယား ​ျပည္နယ္၊ ​တက္စေမးနီးယား၊ ​နယူးေဆာက္သ္ေဝးလ္၊ ​ၿမိဳ႕ေတာ္ ​ကင္ဘာရာရွိရာ ​အထူးေဒသနဲ႔ ​ေတာင္ၾသစေၾတးလ် ​ျပည္နယ္ေတြမွာ ​ေလျပင္းတိုက္ခတ္မယ္လို႔ ​မိုးေလဝသဌာနက ​သတိေပးထားပါတယ္။

ေတာင္ၾသစေၾတးလ်ျပည္နယ္မွာ ​ညတုန္းက ​အိမ္ေျခေပါင္း ​ငါးေသာင္းမွာ ​လွ်ပ္စစ္မီး ​ျပတ္ေတာက္မႈေတြ ​ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။

တက္စေမးနီးယား ​ျပည္နယ္မွာလည္း ​ေနအိမ္နဲ႔ ​ေစ်းဆိုင္ ​တစ္ေသာင္းေလာက္မွာ ​လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္ေနၿပီး ​ၿမိဳ႕ေတာ္ ​ကင္ဘာရာမွာေတာ့ ​ႏွင္းေတြ ​က်ေရာက္တဲ့အတြက္ ​တၿမိဳ႕လုံးနီးပါး ​ျဖဴေဖြးေနပါတယ္။

ဗစ္တိုးရီးယား ​ျပည္နယ္မွာလည္း ​ေလျပင္းတိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ​အေရးေပၚ ​ဌာနာကို ​လွမ္းၿပီး ​အကူအညီေတာင္းခံတဲ့ ​ဖုန္းေခၚဆိုမႈ ​တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ​ရွိခဲ့ပါတယ္။

ေလျပင္းတိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ​သစ္ပင္ေတြ ​က်ဳိးက်တဲ့အတြက္ ​အကူအညီေတာင္းတာေတြ၊ ​တခ်ဳိ႕ကလည္း ​လမ္းေခ်ာ္လို႔ ​ကားမေတာ္တဆ ​ျဖစ္ရာက ​အကူအညီေတာင္းခံတာမ်ဳိး ​ျဖစ္ပါတယ္။

ဗစ္တိုးရီးယား ​ျပည္နယ္က ​ေတာင္ေပၚေဒသေတြမွာေတာ့ ​အပူခ်ိန္က ​အႏွဳတ္ ​၈ ​ဒီဂရီ ​စဲလ္ဆီးယပ္စ္ ​အထိ ​ေရာက္ရွိခဲ့တဲ့အတြက္ ​ႏွင္းထူထပ္မႈေတြ ​ျဖစ္ေနၿပီး ​ႏွင္းေလ်ာစီးမယ့္ ​လူေတြအတြက္ ​သတင္းေကာင္း ​ျဖစ္ေနပါတယ္။

ABC Radio Australia


Leave a Reply