လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ကတည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ-ထိုင္း အမွတ္ (၁) ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတား ထုိင္း-ျမန္မာ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားပူးေပါင္း ၍ ျပဳျပင္ မြမ္းမံ

ျမန္မာႏိုင္ငံ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမယ္ဆိုင္ၿမိဳ႔တို႔ကို ဆက္သြယ္ထားေသာ ျမန္မာ-ထိုင္း အမွတ္ (၁) ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားအား ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္မာေစေရး အတြက္ ျပဳျပင္မြမ္းမံေနေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါတံတားအား ျပန္လည္ျပဳျပင္ရာတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ အေ၀းေျပးလမ္းမ ဦးစီးဌာန၊ အမွတ္ (၁) ခ်င္း႐ိုင္းအေ၀းေျပးလမ္းမဌာနခြဲ၊ အမွတ္ (၁)တံတား လုပ္ငန္းဦးစီးဌာနတို႔မွ တာ၀န္ယူကာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ျခင္းျဖစ္သည္။

“ျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ထုိင္းအင္ဂ်င္နီယာေတြက သူတို႔ရဲ႕လုပ္ငန္းသုံးကိရိယာေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနတာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္က လုပ္ငန္းခြင္ကို သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး႐ုံပါ။ လုပ္ငန္းခြင္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ တံတားရက္မေတြ မတင္ျခင္း၊ တံတားနဲ႔လမ္းျပင္ဆင္ျခင္း၊ ကတၱရာ ကြန္ကရစ္ခင္းျခင္း နဲ႔ လမ္းေၾကာင္းျပမ်ဥ္းဆြဲျခင္း စတဲ့ လုပ္ငန္းငါးရပ္နဲ႔ ျမန္မာဘက္ကို အရင္လုပ္ေဆာင္ၿပီးမွ ထိုင္း ဘက္ကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ” ဟု တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႔နယ္ လမ္းဦးစီးဌာနမွတာ၀န္ရွိ သူတစ္ဦးက ေျပာ သည္။

ျမန္မာ-ထိုင္း ႏွစ္ႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားျဖင့္ တံတားအား ျပန္လည္ျပဳျပင္ မြမ္းမံႏုိင္ရန္အတြက္ ဇြန္လကုန္ပိုင္းက ထိုင္းႏိုင္ငံမွ စီမံခ်က္အင္ဂ်င္နီယာ ႏိုင္းထုံခ်ဳိင္းခ်ား ႏုစြမ္ႏွင့္အဖြဲ႔က ႀကိဳတင္ ၾကည့္႐ႈ ေလ့လာမႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ဇူလိုင္လဆန္းပိုင္းတြင္ ထိုင္းအင္ဂ်င္နီယာ ၂၇ ဦးျဖင့္ စတင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ ျမန္မာ-ထိုင္း ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားသည္ ႀကိဳတင္အားျဖည့္ သံကူကြန္ကရစ္ အမ်ဳိးအစား တံတားျဖစ္ၿပီး အရွည္ ၂၉၃ ေပ၊ ၄ လက္မ ခြဲ၊ အက်ယ္ ၂၆ ေပ၊ လူသြားလမ္းအက်ယ္ တစ္ ဖက္ငါးေပစီရွိကာ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္က စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ စတင္အသုံးျပဳခဲ့ေသာ တံတားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Democracytoday


Leave a Reply