ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း)ရွိ (၄) ခရုိင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေ၀းမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီး

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ခရိုင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ (၆) ခရိုင္ရွိရာတြင္ ေက်ာက္မဲခရိုင္ပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေ၀းကို ဇူလိုင္လ (၄) ရက္တြင္လည္းေကာင္း၊ မိုးမိတ္ ခရိုင္ပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေ၀းကို ဇူလိုင္လ (၆) ရက္တြင္လည္းေကာင္း၊ လားရွိဳးခရိုင္ပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေ၀းကို ဇူလိုင္လ (၈) ရက္တြင္ လည္းေကာင္း၊ မူဆယ္ခရိုင္ပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးမ်ားကို ဇူလိုင္ (၁၀) ရက္တြင္လည္းေကာင္း ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီးၿပီး ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

SKK5

က်န္ ကြမ္းလံုခရိုင္ႏွင့္ ေလာက္ကိုင္ခရိုင္ ပါတီမ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးမ်ားကို (၂၀-၇-၂၀၁၆) ႏွင့္ (၂၂-၇-၂၀၁၆) ရက္မ်ားတြင္ ဆက္လက္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္ပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္း အေဝးကို (၂၇-၇-၂၀၁၆) ေန႔တြင္ က်င္းပသြားရန္လ်ာထားေၾကာင္း သိရသည္။

Credit -Sai Kham Kaw


Leave a Reply