နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးပညာဖိုရမ္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ႏွစ္ရက္ၾကာ က်င္းပမည္

13081804_1136480829709399_320826700_n

နည္းပညာႏွင့္ သက္ ေမြးပညာေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္ နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးပညာဖို ရမ္ (TVET Forum) ကို ေနျပည္ ေတာ္ရွိ MICC-II တြင္ ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္ကစ၍ ႏွစ္ရက္ၾကာက်င္းပ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

သက္ေမြးပညာေရးသင္ယူ ႏုိင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္၊ လုပ္သားမ်ား ၏ ကြၽမ္းက်င္မႈ၊ အရည္အေသြး ႏွင့္ အလုပ္ခန္႔ထားႏုိင္မႈ ျမႇင့္တင္ ႏုိင္ရန္၊ နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးပညာေရး၊ ေလ့က်င့္ေရး က႑မ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္ ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

‘‘TVET ဖိုရမ္ကို ဇူလိုင္ ၁၅ နဲ႔ ၁၆ ရက္မွာ ႏွစ္ရက္လုပ္မယ္။ အဲဒီမွာ ပညာရွင္ေတြက ေခါင္း စဥ္အလိုက္ ေဆြးေႏြးတာ ေတြပါ မယ္။ ျပပြဲေတြလည္းပါမယ္’’ဟု ပညာ ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။ TVET (Technical Voca-tional Education and Training) ဖိုရမ္သို႔ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အစိုးရ၊ ပုဂၢလိက၊ ျပည္တြင္း အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားတက္ေရာက္မည္ဟု အဆိုပါ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

 နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးပညာက႑ကို ေဒသလိုအပ္ခ်က္ အတြက္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ ရန္ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား၊ ႏိုင္ငံ ေတာ္လိုအပ္ ခ်က္အတြက္ စက္မႈ ဇုန္မ်ား၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား တြင္ ကြၽမ္းက်င္ လုပ္သားလိုအပ္ ခ်က္စသည္မ်ားကို ေလ့လာသံုး သပ္ၿပီး အႀကံျပဳတင္ျပျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းခ်မွတ္ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီး က ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားႏွင့္ ေမလအတြင္း ေတြ႕ဆံုစဥ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။


Leave a Reply